Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bempedoïnezuur geassocieerd met minder MACE en sterfte bij primaire preventie

Bempedoic Acid for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Statin-Intolerant Patients

Literatuur - Nissen SE, Menon V, Nicholls SJ, et al. - JAMA. 2023 Jun 24 [Online ahead of print]. doi: 10.1001/jama.2023.9696

Introductie en methoden

Achtergrond

De recent gepubliceerde CLEAR Outcomes-studie (Cholesterol Lowering via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen) liet zien dat behandeling met bempedoïnezuur het risico op MACE verminderde bij statine-intolerante patiënten vergeleken met placebo [1]. In deze gemengde populatie van primaire en secundaire preventie vertoonde een aanzienlijk deel van de patiënten kenmerken die geassocieerd zijn met een hoog HVZ-risico zonder dat ze eerder een cardiovasculair event hadden doorgemaakt.

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van de CLEAR Outcomes-studie onderzochten de auteurs de effecten van bempedoïnezuur op het optreden van MACE bij primaire preventie.

Methoden

De CLEAR Outcomes-studie was een internationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waarin 13.970 statine-intolerante patiënten met een (huidig of eerder) hoog HVZ-risico werden geïncludeerd; 4206 (30%) van hen zaten in de primaire-preventiegroep. De deelnemers werden gerandomiseerd naar oraal bempedoïnezuur 180 mg eenmaal daags of een vergelijkbare placebo. De mediane follow-upduur voor de primaire-preventiegroep was 39,9 maanden.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de tijd tot het eerste optreden van een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of coronaire revascularisatie (4-componenten-MACE). Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren: (1) tijd tot het eerste optreden van een samengestelde uitkomst van cardiovasculaire sterfte, niet-fatale beroerte of niet-fataal MI (3-componenten-MACE), (2) fataal of niet-fataal MI, (3) coronaire revascularisatie, (4) fatale of niet-fatale beroerte, (5) cardiovasculaire sterfte en (6) totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Veiligheid

Conclusie

In een secundaire subgroepanalyse van de CLEAR Outcomes-studie bestaande uit 4206 statine-intolerante patiënten met een hoog HVZ-risico maar zonder eerder cardiovasculair event was bempedoïnezuurbehandeling geassocieerd met een vermindering van het risico op MACE, cardiovasculaire en totale sterfte vergeleken met placebo. “Deze bevindingen benadrukken de potentiële waarde van lipidenmodulerende therapie bij patiënten die geen eerder cardiovasculair event hebben gehad maar die wel een hoog risico hebben op een eerste event, een populatie die momenteel onderbehandeld wordt”, aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: