Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Welke combinatie van lipidenverlagende middelen is nodig om de LDL-c-streefwaarde te behalen?

5' educatie - 13 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Rens Reeskamp - OLVG, Amsterdam

Educatieve informatie

In NLA Lipidenlessen brengen internisten en cardiologen uiteenlopende lipidengerelateerde onderwerpen onder uw aandacht.

Faculty

Rens Reeskamp is internist in opleiding in het OLVG, Amsterdam en postdoc bij de afdeling Vasculaire Geneeskunde in het Amsterdam UMC.

Disclosures

De inhoud van deze serie Lipidenlessen is ontwikkeld onder volledige verantwoordelijkheid van de spreker.

De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages aan de NLA - Nationale Lipidendag van Amgen, Novartis, Amarin en Sanofi.

Ga naar de website van Lipid Tools

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: