Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere doseringen van orale GLP-1RA superieur aan goedgekeurde dosering bij DM2

Efficacy and safety of once-daily oral semaglutide 25 mg and 50 mg compared with 14 mg in adults with type 2 diabetes (PIONEER PLUS): a multicentre, randomised, phase 3b trial

Literatuur - Aroda VR, Alberle J, Bardtrum L, et al. - Lancet. 2023 Jun 23;S0140-6736(23)01127-3. [Online ahead of print]. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01127-3

Introductie en methoden

Achtergrond

Glycemische controle en gewichtsmanagement zijn belangrijke targets bij patiënten met DM2, naast cardiorenale protectie en cardiovasculaire risicoreductie [1]. Een GLP—1RA zoals semaglutide kan, naast dieet en lichaamsbeweging, gebruikt worden om een vermindering van het lichaamsgewicht te bereiken en ook om de glycemische controle te verbeteren [2-4]. De PIONEER klinische studies toonden aan dat eenmaal daags orale semaglutide van 7 mg en 14 mg HbA1c-waarden en gewicht verlaagt bij patiënten met DM2 [5-11]. Intensivering van de behandeling met hogere doseringen van semaglutide heeft mogelijk gunstige effecten voor patiënten.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van eenmaal daags orale semaglutide met hogere doseringen (25 mg en 50 mg) in vergelijking met de hoogste goedgekeurde dosering (14 mg) bij volwassenen met DM2.

Methoden

De PIONEER PLUS-studie was een actief gecontroleerde, multinationale, dubbelblinde fase 3b-studie, waarin 1606 volwassenen met DM2 werden gerandomiseerd (1:1:1) naar orale semaglutide 14 mg, 25 mg of 50 mg voor 68 weken. Volwassen konden deelnemen aan deze studie als zij een HbA1c waarde van 8.0-10.5% (64-91 mmol/mol) hadden, een BMI van 25.0 kg/m² of hoger hadden en stabiele doseringen kregen van 1 tot 3 orale glucose-verlagende medicatie (metformine, sulfonylureumderivaten, SGLT2-remmer of DPP4-remmer). Deelnemers die een DPP4-remmer gebruikten tijdens de inclusie werden gevraagd om deze behandeling te stoppen na de randomisatie.

Optitratie werd volgens volgend schema uitgevoerd: alle deelnemers begonnen eenmaal daags met een orale semaglutidebehandeling van 3 mg, wat vervolgens werd verhoogd naar 7 mg in week 4 en naar 14 mg in week 8. Deelnemers die gerandomiseerd waren naar 25 mg kregen hun onderhoudsdosering in week 12. Deelnemers die werden gerandomiseerd naar 50 mg kregen 25 mg in week 12 en hun onderhoudsdosis van 50 mg in week 16.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de procentuele verandering in HbA1c vanaf baseline tot week 52. De bevestigende secundaire uitkomstmaat was verandering in lichaamsgewicht (kg) vanaf baseline tot week 52. Ondersteunende secundaire uitkomstmaten waren de proportie van patiënten die een HbA1c-streefwaarde van <7.0% (<53 mmol/mol) behaalden of een gewichtsverlies bereikten van 5%/10%.. Ondersteunde veiligheidsuitkomsten waren het aantal (serieuze) nadelige events.

Belangrijkste resultaten

HbA1c en lichaamsgewicht

Veiligheid en verdraagzaamheid

Conclusie

Orale semaglutide met een dosering van 25 mg en 50 mg waren superieur in het verminderen van HbA1c en lichaamsgewicht in week 52 in vergelijking met de goedgekeurde dosering van 14 mg bij volwassen met onvoldoende gecontroleerde DM2. Het veiligheidsprofiel van de hogere formuleringen van orale semaglutide was consistent met eerdere studies met GLP-1-RA’s en eerdere PIONEER-studies.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: