Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Oraal niet-peptide-GLP-1RA vermindert lichaamsgewicht in fase 2-studie

Daily Oral GLP-1 Receptor Agonist Orforglipron for Adults with Obesity

Literatuur - Wharton S, Blevins T, Connery L, et al. - N Engl J Med. 2023 Jun 23 [Online ahead of print]. doi: 10.1056/NEJMoa2302392

Introductie en methoden

Achtergrond

Er is behoefte aan orale therapeutische opties met een gewichtsreducerende werkzaamheid die vergelijkbaar is met die van goedgekeurde injecteerbare GLP-1RA’s (te weten semaglutide en liraglutide). De orale niet-peptide-GLP-1RA orforglipron wordt momenteel ontwikkeld voor gewichtsbeheersing en behandeling van DM2 [2,3]. Aangezien orforglipron een partiële agonist van de GLP-1R is, leidt het mogelijk tot minder receptordesensitisatie dan volledige GLP-1RA’s [2].

Doel van de studie

De auteurs evalueerden de werkzaamheid en veiligheid van oraal orforglipron eenmaal daags bij volwassenen met obesitas of overgewicht maar zonder diabetes.

Methoden

In deze multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-RCT met parallelle groepen, uitgevoerd in Canada, de VS en Hongarije, werden 272 patiënten in de leeftijd van 18-74 jaar met ofwel obesitas (BMI ≥30 kg/m²) of overgewicht (27-29 kg/m²) plus ≥1 gewichtsgerelateerde bijkomende aandoening (hypertensie, dyslipidemie, HVZ of obstructieve slaapapneu), maar geen diabetes, geïncludeerd. Deelnemers werden gerandomiseerd naar oraal orforglipron in een dosis van 12, 24, 36 of 45 mg (startdosis: 2 of 3 mg) of placebo eenmaal daags gedurende 36 weken. De dosiscohorten van 36 en 45 mg werden elk verdeeld in 2 subcohorten met verschillende startdoses en dosisescalatieschema’s. Alle deelnemers kregen ook voorlichting over gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de baselinewaarde tot 26 weken. Secundaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de baselinewaarde tot 36 weken, de absolute verandering in lichaamsgewicht, BMI en tailleomtrek vanaf de baselinewaarde tot 26 en 36 weken en een gewichtsvermindering van ≥5% en ≥10% na 26 en 36 weken.

Belangrijke veiligheidsuitkomstmaten waren onder andere nadelige events, de polsslag en veiligheidsgerelateerde laboratoriummetingen.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

In deze fase 2-studie vertoonden patiënten met overgewicht of obesitas maar zonder diabetes die werden behandeld met oraal orforglipron (12, 24, 36 of 45 mg) eenmaal daags, een grotere gewichtsvermindering na 26 en 36 weken dan degenen die werden behandeld met placebo. Het veiligheidsprofiel van orforglipron was vergelijkbaar met dat van injecteerbare GLP-1RA’s die zijn goedgekeurd voor gewichtsbeheersing.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: