Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Waarom is het belangrijk om kinderen met FH vroeg te behandelen met lipidenverlagende medicatie?

3' educatie - 27 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Jeanine Roeters van Lennep - Erasmus MC, Rotterdam

Educatieve informatie

In NLA Lipidenlessen brengen internisten en cardiologen uiteenlopende lipidengerelateerde onderwerpen onder uw aandacht.

Faculty

Dr. Jeanine Roeters van Lennep is internist-vasculair geneeskundige in het Erasmus MC in Rotterdam.

Disclosures

De inhoud van deze serie Lipidenlessen is ontwikkeld onder volledige verantwoordelijkheid van de spreker.

De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages aan de NLA - Nationale Lipidendag van Amgen, Novartis, Amarin en Sanofi.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: