Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van triglyceriden in ASCVD

5' educatie - 31 juli 2023 - Nederlandse Lipiden Academie - Dr. Manuel Castro Cabezas - Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Educatieve informatie

In NLA Lipidenlessen brengen internisten en cardiologen uiteenlopende lipidengerelateerde onderwerpen onder uw aandacht.

Faculty

Dr. Manuel Castro Cabezas is internist-vasculair geneeskundige in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam en associate professor in het Erasmus MC, Rotterdam.

Disclosures

De inhoud van deze serie Lipidenlessen is ontwikkeld onder volledige verantwoordelijkheid van de spreker.

De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages aan de NLA - Nationale Lipidendag van Amgen, Novartis, Amarin en Sanofi.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: