Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eenzaamheid geassocieerd met hoger HVZ-risico bij diabetes

Joint association of loneliness and traditional risk factor control and incident cardiovascular disease in diabetes patients

Literatuur - Wang X, Ma H, Li X, et al. - Eur Heart J. 2023 Jul 21;44(28):2583-2591. doi: 10.1093/eurheartj/ehad306

Achtergrond

Zowel eenzaamheid als een sociaal isolement is gerelateerd aan een hoger risico op HVZ [1-3]. Hoewel patiënten met diabetes meer eenzaamheid en sociaal isolement ervaren dan personen zonder diabetes [4,5], is er weinig bekend over de associatie van deze factoren met het HVZ-risico in deze patiëntenpopulatie. Het is ook onduidelijk of de associatie tussen de controle van traditionele risicofactoren en het HVZ-risico verschilt naargelang de mate van eenzaamheid of sociaal isolement.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de prospectieve associaties van eenzaamheids- en sociaal-isolementscores met het HVZ-risico bij diabetespatiënten en vergeleken het relatieve belang van eenzaamheid en sociaal isolement in het voorspellen van het HVZ-risico met dat van traditionele risicofactoren. Daarnaast evalueerden ze de interacties van eenzaamheid en isolement met de mate van controle van traditionele risicofactoren in relatie tot het HVZ-risico.

Methoden

Voor deze observationele bevolkingscohortstudie werden gegevens van 18.509 deelnemers gediagnosticeerd met diabetes mellitus uit de UK Biobank gehaald. Exclusiecriteria waren prevalent coronairlijden, beroerte of HF. Om eenzaamheid te beoordelen, werd een 2-itemschaal gebruikt, en met een 3-itemschaal werd de mate van sociaal isolement gemeten. De mate van traditionele-risicofactorcontrole werd gedefinieerd als de waarde van HbA1c, bloeddruk, LDL-c, rookstatus, en nierfunctie. De gemiddelde follow-upduur was 10,7 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren totale incidentele HVZ-events en de 2 belangrijkste componenten daarvan (events van coronairlijden en beroerte).

Belangrijkste resultaten

Associatie van eenzaamheids- of isolementscore met HVZ-risico

Relatief belang van eenzaamheid en isolement vergelen met andere risicofactoren in HVZ-risicovoorspelling

Gezamenlijke associatie van eenzaamheid en mate van risicofactorcontrole met HVZ-risico

Conclusie

Dit observationeel bevolkingscohortonderzoek met gegevens van de UK Biobank toonde dat eenzaamheid, maar niet sociaal isolement, geassocieerd was met een hoger HVZ-risico bij patiënten met diabetes. Eenzaamheid was relatief sterker in het voorspellen van het HVZ-risico dan leefstijlrisicofactoren zoals roken, lichaamsbeweging en voedingspatroon. Bovendien was het HVZ-risico dat geassocieerd was met een combinatie van eenzaamheid en een lage mate van traditionele-risicofactorcontrole groter dan de optelsom van de risico's die geassocieerd waren met elk van deze factoren. De auteurs concluderen dat hun “resultaten het belang van eenzaamheid benadrukken in de voorspelling van HVZ-events bij diabetespatiënten”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: