Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eén hs-cTnI-meting kan MI veilig uitsluiten bij vroege presentatie

Troponin in early presenters to rule out myocardial infarction

Literatuur - Lowry MTH, Doudesis D, Boeddinghaus J, et al. - Eur Heart J. 2023 Jun 23;ehad376 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehad376

Achtergrond

Een enkele meting van cTn bij presentatie is een veilige en effectieve methode om een MI uit te sluiten bij patiënten die zich meer dan 2-3 uur na het begin van de symptomen presenteren [1,2]. Het is echter onduidelijk of een enkele teststrategie ook nuttig is bij patiënten die zich sneller na het begin van de symptomen presenteren.

Doel van de studie

Het doel van de studie was de evaluatie en externe validatie van de diagnostische prestaties van een enkele cTnI-meting bij presentatie bij patiënten met vermoeden van een MI, gestratificeerd volgens het tijdstip van het optreden van de symptomen.

Methoden

Dit was een secundaire analyse van de High-STEACS-studie (High-Sensitivity Troponin in the Evaluation of patients with suspected Acute Coronary Syndrome), een multicentrische, clustergerandomiseerde, gecontroleerde stepped-wedge-studie waarin de implementatie van een hs-cTnI-assay werd geëvalueerd bij 48.282 opeenvolgende patiënten met vermoeden van ACS in 10 secundaire en tertiaire ziekenhuizen in Schotland [3]. In deze secundaire analyse werden 41.103 patiënten geïncludeerd, van wie 12.595 (31%) een hs-cTnI-bepaling kregen ≤3 uur na het optreden van de symptomen, 17.468 (42%) binnen 4-12 uur en 11.040 (27%) >12 uur. Een vastgelegde diagnose van STEMI was een uitsluitingscriterium.

Voor externe validatie werden gegevens gebruikt van 7088 deelnemers aan de APACE-studie (Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndromes Evaluation) [4,5]. In deze prospectieve, internationale, multicentrische studie werden patiënten geïncludeerd die zich op de Spoedeisende Hulp meldden met symptomen die wezen op een MI, met als doel de diagnosticering van MI te verbeteren.

De drempelwaarden voor de detectiegrens (2 ng/l), de uitsluitingsgrens (5 ng/l) en het geslachtsspecifieke 99e percentiel (16 ng/l bij vrouwen en 34 ng/l bij mannen) werden vergeleken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was MI type I of 4b tijdens de indexpresentatie. De secundaire uitkomstmaat was MI type I of 4b of cardiovasculaire sterfte ≤30 dagen na de indexpresentatie.

Belangrijkste resultaten

Uitsluiting van index-MI

MI of cardiovasculaire sterfte binnen 30 dagen

Externe validatie

Conclusie

Deze secundaire analyse van de High-STEACS-studie liet zien dat een enkele hs-cTnI-meting onder de detectiegrens (2 ng/l) een MI bij presentatie veilig kon uitsluiten bij patiënten met vermoeden van een MI, ook als zij ≤3 uur na het begin van de symptomen werden getest. Daarentegen kon de veelgebruikte 99e-percentieldrempelwaarde een MI niet uitsluiten bij presentatie, zelfs niet bij patiënten die zich >12 uur na het begin van de symptomen presenteerden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: