Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 3-studie met GLP-1RA bij volwassenen met overgewicht of obesitas behaalt primaire eindpunt

Nieuws - 8 aug. 2023

De SELECT-studie met de GLP-1RA semaglutide behaalde het primaire eindpunt. Semaglutide als aanvulling op de standaardzorg verminderde het risico op het samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte (3-componenten-MACE) over een periode van vijf jaar in vergelijking met placebo.

Semaglutidebehandeling met een dosis van 2,4 mg verminderde het risico op 3-componenten-MACE met 20% bij volwassenen met overgewicht of obesitas in vergelijking met placebo. Een vergelijkbaar veiligheids- en tolerantieprofiel met semaglutide 2,4 mg werd waargenomen zoals eerder gerapporteerd in eerdere studies.

De SELECT-studie (Semaglutide Effects on Heart Disease and Stroke in Patients With Overweight or Obesity) was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle, placebo-gecontroleerde studie met 17.604 volwassen (≥ 45 jaar) met overgewicht of obesitas (BMI ≥27 kg/m²) en vastgestelde HVZ zonder een voorgeschiedenis van diabetes. Deelnemers kregen eenmaal per week semaglutide 2,4 mg subcutaan toegediend of placebo als aanvulling op standaardzorg. Het primaire eindpunt was eerste optreden van MACE, wat cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte omvatte. Er werden in totaal 1270 MACE’s gerapporteerd. Belangrijke secundaire eindpunten waren sterfte, cardiovasculaire risicofactoren, glucosemetabolisme, lichaamsgewicht en nierfunctie.

De resultaten van SELECT zullen later dit jaar gepresenteerd worden op een wetenschappelijke bijeenkomst.

Bron: Novo Nordisk, 8 August 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: