Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Colchicine voorkomt geen perioperatieve AF of postoperatieve MI na thoraxoperatie

Nieuws - 25 aug. 2023

COP-AF - Colchicine for the prevention of perioperative atrial fibrillation after major thoracic surgery

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door:David Conen, MD - Hamilton, ON, Canada

Introductie en methoden

Colchicine is een anti-inflammatoire geneesmiddel waarvan eerder is aangetoond dat het postoperatieve AF-events vermindert bij patiënten die een hartoperatie ondergaan, evenals ook ernstige CV-events vermindert bij patiënten met coronairlijden.

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of colchicine de incidentie van peroperatieve AF en MI na een niet-cardiale operatie (myocardial injury after non-cardiac surgery, MINS) vermindert bij patiënten na een grote thoraxoperatie.

3209 patiënten (>55 jaar) die een grote niet-cardiale thoraxoperatie ondergingen werden geïncludeerd in de studie. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar orale colchicine 0.5 mg tweemaal daags of placebo voor 10 dagen. De eerste dosis werd binnen 4h voor de operatie toegediend. Patiënten werden gevolgd voor een periode van 14 dagen.

De co-primaire uitkomstmaten waren klinisch belangrijke AF (gedefinieerd als AF resulterend in angina pectoris, HF of symptomatische hypotensie, of AF dat een behandeling nodig heeft met een ritme-regulerende medicijnen, antiaritmica of elektrische cardioversie) en MINS (gedefinieerd als een MI, of een verhoogde postoperatieve troponine waarvan gedacht werd dat dit een ischemische oorsprong had).

Belangrijkste resultaten

Co-primaire uitkomstmaten

Belangrijke secundaire uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Post-hoc analyse

Conclusie

Behandeling met colchicine leidde niet tot een vermindering van de incidentie van de co-primaire uitkomsten van klinisch belangrijke perioperatieve AF of postoperatieve MINS bij patiënten die een grote thoraxoperatie ondergingen. Colchicinebehandeling was geassocieerd met een hogere incidentie van, voornamelijk kortdurende en niet-ernstige, diarree. Presentator David Conen zei "er was een bemoedigende trend van minder cardiovasculaire voorvallen met colchicine die in lijn was met eerdere onderzoeken. We denken dat er meer onderzoeken nodig zijn om de rol van colchicine te evalueren bij patiënten die een operatie ondergaan".

-Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

De resultaten van deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in The Lancet Bekijk de video met David Conen over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: