Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DOAC voorkomt beroerte niet bij patiënten met atriale episodes met hoge frequentie

Nieuws - 25 aug. 2023

The Investigator-initiated, double-blind, Non vitamin K antagonist Oral anticoagulants in Patients with Atrial High-Rate Episodes Trial (NOAH-AFNET 6)

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Prof. Paulus Kirchhof - Hamburg, Duitsland

Introductie en methoden

Bij 20% van patiënten met een geïmplanteerde pacemaker, defibrillator of looprecorder worden atriale episodes met een hoge frequentie (atrial high-rate episodes, AHRE) gedetecteerd. Deze AHRE zijn zeldzaam, kort en lijken op atriumfibilleren.

Ze worden ook gedetecteerd bij tot 30% van oudere patiënten met HVZ. Artsen schrijven soms orale antistolling (OAC) voor aan patiënten met AHRE, maar bewijs voor effectiviteit ontbreekt.

Daarom werd de NOAH-AFNET 6-studie uitgevoerd. Dit was een door de onderzoekers geïnitieerde, gerandomiseerde, dubbelblinde studie waarin het effect van antistolling met edoxaban werd vergeleken met geen antistolling (placebo of aspirine op basis van geaccepteerde indicaties). In totaal werden 2.536 patiënten met AHRE geïncludeerd die cardiovasculaire aandoeningen hadden (CHA₂DS₂VASc score van 4). De mediane follow-up was 21 maanden.

De primaire uitkomst was een samenstelling van beroerte, systemische embolie of cardiovasculaire sterfte. De samengestelde veiligheidsuitkomst was majeure bloeding of sterfte door alle oorzaken

Belangrijkste resultaten

- De primaire uitkomst van beroerte, systemische embolie of cardiovasculaire sterfte vond plaats in 83 patiënten in de edoxabangroep vs. in 101 patiënten in de placebogroep (P=0.15).

- Majeure bloedingen of sterfte was verhoogd in de edoxabangroep in vergelijking met de placebogroep (149 patiënten vs. 114 patiënten; HR 1,31, 95%BI:1,07-1,67, P=0.03).

-

Conclusie

In de NOAH-AFNET 6-studie resulteerde behandeling van patiënten met AHRE met edoxaban niet in preventie van beroerte, systemische embolie of cardiovasculaire sterfte en was het percentage bloedingen hoger dan bij patiënten zonder antistolling.

Paulus Kirchhof zei: "NOAH-AFNET 6 toont aan dat antistolling niet moet worden gebruikt bij patiënten met AHRE totdat atriumfibrilleren is gedocumenteerd door ECG. Er zijn betere methoden nodig om het risico op een beroerte in te schatten bij patiënten met zeldzame atriale ritmestoornissen."

Tijdens de discussie werd opgemerkt dat data van de ARTESIA-studie worden verwacht en de studieresultaten clinici verder zullen informeren over het gebruik van antistolling bij patiënten met subklinisch AF.

Bekijk een video van Paulus Kirchhof over de NOAH-AFNET 6-studie De resultaten van de NOAH-AFNET 6-studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in het NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: