Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC-congres 2023

Verslag, presentaties en videoimpressies en expertcommentaar van het 2023 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Amsterdam.

Internationaal onderzoek naar secundaire preventie van CHD

5' educatie - 11 okt. 2023 - Prof. dr. John W. McEvoy en Joris Holtrop

Nieuwe diagnostische strategie om HVZ vroegtijdig te diagnosticeren bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD of DM2

3' educatie - 4 okt. 2023 - Amy Groenewegen

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu

TAVI vs. chirurgie bij laagrisicopatiënten met aortastenose

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu

Anorganisch nitraat vermindert post-contrast acute nierschade na coronaire angiografie

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Dan Jones

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli

Ontwikkeling van het SCORE2-ASIA HVZ-risicovoorspellingsalgoritme

3' educatie - 14 sep. 2023 - Dr. Steven Hageman & dr. Sofian Johar

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger

Een pragmatische studie naar natriurese-gestuurd gebruik van lisdiuretica bij acuut HF

3' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Kevin Damman

Eerste ESC-richtlijn voor cardiomyopathieën - behandeling

5' educatie - 11 sep. 2023 - Juan Pablo Kaski

Eerste ESC-richtlijn voor cardiomyopathieën - diagnose

5' educatie - 11 sep. 2023 - Dr. Elena Arbelo

Transformatie van behandelstrategieën voor ATTR amyloïdose

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Marianna Fontana

Gecombineerde ESC-richtlijn voor het hele ACS-spectrum

3' educatie - 11 sep. 2023 - Prof. dr. Borja Ibáñez

Update van de ESC-richtlijn voor hartfalen in een notendop

5' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Theresa McDonagh

Grote studie naar de langetermijnwerkzaamheid en veiligheid van PCSK9 siRNA

3' educatie - 4 sep. 2023 - R. Scott Wright

Geen verhoging van glucosewaarden met bempedoïnezuur

3' educatie - 4 sep. 2023 - Prof. Kausik Ray

Aandachtspunten in nieuwe ESC-richtlijn voor HVZ-behandeling bij diabetes

5' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. Nikolaus Marx

Uitkomsten van twee DAPT-studies bij patiënten die PCI ondergingen

3' educatie - 29 aug. 2023 - Prof. dr. Freek Verheugt

Verrassende resultaten na wisselen van VKA naar DOAC bij kwetsbare ouderen met AF

3' educatie - 28 aug. 2023 - Linda Joosten

Hoge-intensiteitszorg met optimale neurohormonale blokkade faciliteert betere decongestie in acuut HF

3' educatie - 28 aug. 2023 - Prof. dr. Piotr Ponikowski

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | AF, diabetes en lipiden

15' educatie - 28 aug. 2023 - Dr. Martin Hemels, prof. dr. Fabrice Martens, prof. dr. Erik Stroes

HVZ beïnvloeden alle sectoren van de economie

3' educatie - 27 aug. 2023 - Iris Harmsen en dr. Ramón Luengo-Fernandez

Aanhoudende gunstige effecten van bempedoïnezuur bij verminderen van totale MACE

3' educatie - 27 aug. 2023 - Stephen Nicholls

Lessen van een studie met colchicine in patiënten die thoraxchirurgie ondergingen

3' educatie - 27 aug. 2023 - Lukas Hoes en David Conen

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | Hartfalen

15' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Jozine ter Maaten, Prof. dr. Rudolf de Boer en Dr. Mireille Emans

IJzercarboxymaltose: nog een tool in de toolkit voor HF-patiënten met ijzertekort

3' educatie - 27 aug. 2023 - Dr. Robert Mentz

Unieke hartfalenstudie met gerandomiseerde stopzetting van SGLT2-remmer

3' educatie - 26 aug. 2023 - Milton Packer

Internationaal onderzoek naar secundaire preventie van CHD

5' educatie - 11 okt. 2023 - Prof. dr. John W. McEvoy en Joris Holtrop
**ESC-congres 2023** De resultaten van het INTERASPIRE-onderzoek roepen op tot actie om de secundaire preventie van CHD wereldwijd te verbeteren. Joris Holtrop interviewt John McEvoy over de onderzoeksresultaten.

ESC-congres 2023 De resultaten van het INTERASPIRE-onderzoek roepen op tot actie om de secundaire preventie van CHD wereldwijd te verbeteren. Joris Holtrop interviewt John McEvoy over de onderzoeksresultaten.

Nieuwe diagnostische strategie om HVZ vroegtijdig te diagnosticeren bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD of DM2

3' educatie - 4 okt. 2023 - Amy Groenewegen
**ESC-congres 2023** In de RED-CVD-studie werd onderzocht of een nieuwe diagnostische strategie het aantal nieuwe diagnoses van HVZ bij patiënten met COPD of DM2 in de eerstelijnszorg kan vergrootten in vergelijking met gebruikelijke zorg. Amy Groenewegen deelt de resultaten.

ESC-congres 2023 In de RED-CVD-studie werd onderzocht of een nieuwe diagnostische strategie het aantal nieuwe diagnoses van HVZ bij patiënten met COPD of DM2 in de eerstelijnszorg kan vergrootten in vergelijking met gebruikelijke zorg. Amy Groenewegen deelt de resultaten.

Gezonde leefstijlinterventies bij secundaire preventie van HVZ

3' educatie - 25 sep. 2023 - Nadia Bonekamp & Ruxandra Maria Christodorescu
**ESC-congres 2023** Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

ESC-congres 2023 Hoe passen gezonde leefstijlinterventies in het huidige therapeutische landschap voor patiënten met HVZ? Nadia Bonekamp interviewt Ruxandra Maria Christodorescu over dit onderwerp.

TAVI vs. chirurgie bij laagrisicopatiënten met aortastenose

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. dr. Nicolas van Mieghem
**ESC-congres 2023** In de Evolut Low Risk-studie werden patiënten onder de 75 jaar met een laag operatierisico gerandomiseerd naar TAVI of een operatie. Nicholas van Mieghem deelt de 3-jaarsuitkomsten van deze studie.

ESC-congres 2023 In de Evolut Low Risk-studie werden patiënten onder de 75 jaar met een laag operatierisico gerandomiseerd naar TAVI of een operatie. Nicholas van Mieghem deelt de 3-jaarsuitkomsten van deze studie.

Studie met traditioneel Chinees geneesmiddel bij HFrEF: wat is de volgende stap?

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Joseph Wu
**ESC-congres 2023** In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.

ESC-congres 2023 In de QUEST-studie werd het het effect van qiliqiangxin, een kruidenmengsel uit de traditionele Chinese geneeskunde, bij patiënten met HFrEF onderzocht. Dr. Joseph Wu, president van de American Heart Association, geeft zijn mening over de studie en vertelt welke vervolgstappen er volgens hem nodig zijn.

Anorganisch nitraat vermindert post-contrast acute nierschade na coronaire angiografie

3' educatie - 19 sep. 2023 - Dr. Dan Jones
**ESC-congres 2023** Uit de gerandomiseerde NITRATE-CIN-studie bleek dat de inname van anorganisch nitraat het risico op post-contrast acute nierschade met 70% verminderde en nier- en cardiovasculaire uitkomsten verbeterde.

ESC-congres 2023 Uit de gerandomiseerde NITRATE-CIN-studie bleek dat de inname van anorganisch nitraat het risico op post-contrast acute nierschade met 70% verminderde en nier- en cardiovasculaire uitkomsten verbeterde.

Effect van SGLT2i op diuretische efficiëntie bij acuut hartfalen

3' educatie - 19 sep. 2023 - Prof. Zachary Cox
**ESC-congres 2023** In de DICTATE-AHF-studie werd onderzocht of vroege initiatie van dapagliflozine binnen 24 uur na AHF-ziekenhuisopname de diuretische efficiëntie verbeterde. Zachary Cox deelt de resultaten van deze studie.

ESC-congres 2023 In de DICTATE-AHF-studie werd onderzocht of vroege initiatie van dapagliflozine binnen 24 uur na AHF-ziekenhuisopname de diuretische efficiëntie verbeterde. Zachary Cox deelt de resultaten van deze studie.

Wat is de beste antitrombotische therapie post-PCI?

3' educatie - 18 sep. 2023 - Prof. dr. Marco Valgimigli
**ESC-congres 2023** Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.

ESC-congres 2023 Marco Valgimigli geeft zijn kijk op de resultaten van de STOPDAPT-3-studie en beschrijft wat de toegevoegde waarde is van de inzichten uit deze studie bij de optimalisatie van antitrombotische therapie na PCI.

Ontwikkeling van het SCORE2-ASIA HVZ-risicovoorspellingsalgoritme

3' educatie - 14 sep. 2023 - Dr. Steven Hageman & dr. Sofian Johar
**ESC-congres 2023** De SCORE2-ASIA algoritme wordt momenteel ontwikkeld om het 10-jaar HVZ-risico beter te voorspellen bij Aziatische populaties. Steven Hageman interviewt Sofian Johar over de ontwikkeling van het nieuwe SCORE2-ASIA risicovoorspellingsalgoritme.

ESC-congres 2023 De SCORE2-ASIA algoritme wordt momenteel ontwikkeld om het 10-jaar HVZ-risico beter te voorspellen bij Aziatische populaties. Steven Hageman interviewt Sofian Johar over de ontwikkeling van het nieuwe SCORE2-ASIA risicovoorspellingsalgoritme.

Kunstmatige intelligentie in de hartfalenzorg

3' educatie - 14 sep. 2023 - Prof. dr. Folkert Asselbergs & Pascal Burger
**ESC-congres 2023** De diagnose en behandeling van patiënten met HF wordt steeds complexer door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor artsen. Folkert Asselbergs geeft zijn visie op het nut en gebruik van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk.

ESC-congres 2023 De diagnose en behandeling van patiënten met HF wordt steeds complexer door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor artsen. Folkert Asselbergs geeft zijn visie op het nut en gebruik van kunstmatige intelligentie in de klinische praktijk.

Bij welke patiënten is behandeling met icosapent-ethyl het meest gunstig?

3' educatie - 12 sep. 2023 - Pascal Burger
**ESC-congres 2023** Pascal Burger presenteert de resultaten van een subanalyse van de REDUCE-IT-studie, waarin de behandeleffecten van icosapent-ethyl in subgroepen met verschillende 5-jaars HVZ residuele risico’s werden onderzocht.

ESC-congres 2023 Pascal Burger presenteert de resultaten van een subanalyse van de REDUCE-IT-studie, waarin de behandeleffecten van icosapent-ethyl in subgroepen met verschillende 5-jaars HVZ residuele risico’s werden onderzocht.

Acetazolamide verhoogt de kans op succesvolle decongestie in acuut gedecompenseerd HF onafhankelijk van baseline nierfunctie

Nieuws - 11 sep. 2023

ESC-congres 2023 Een vooraf gespecificeerde analyse van de ADVOR-studie toonde aan dat de toevoeging van acetazolamide aan lisdiuretica de kans op succesvolle decongestie verhoogt bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF in vergelijking met placebo, ongeacht de nierfunctie op baseline.

ESC-congres 2023