Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI verlaagt renale uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF

Nieuws - 26 aug. 2023

Renal Outcomes in PARAGLIDE-HF and PARAGON-HF

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Muthiah Vaduganathan - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat de effecten van sacubitril/valsartan zijn op renale uitkomsten bij patiënten met HFmrEF/HFpEF van de PARAGLIDE-HF- en PARAGON-HF-studies.

Dit was een vooraf gespecificeerde deelnemer-level gepoolde analyse van de PARAGLIDE-HF- en PARAGON-HF- studies (n=5262 deelnemers). De renale uitkomstmaten waren: een renale samengestelde uitkomstmaat, wat bestond uit tijd tot eerste ≥50% daling in eGFR vanaf baseline, ESRD en sterfte door renale oorzaken; en de helling van seriële eGFR-metingen.

Zowel PARAGLIDE-HF (n=466) en PARAGON-HF (n=4796) evalueerden de effecten van sacubitril/valsartan bij patiënten met HFmrEF of HFpEF. De PARAGLIDE-HF-studie includeerde echter een hoogrisicopatiëntenpopulatie (patiënten werden geïncludeerd binnen 30 dagen na verslechterend HF), terwijl de PARAGON-HF een meer klinisch stabiele patiëntenpopulatie includeerde (waar er eerst een sequentiële run-inperiode was met een behandeling met valsartan en sacubitril/valsartan voor randomisatie). De mediane follow-upperiode was 0,4 jaar in PARAGLIDE-HF en 2,9 jaar in PARAGON-HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gepoolde analyse van de PARAGLIDE-HF en PARAGON-HF studies toonde aan dat sacubitril/valsartan vs. valsartan het risico op klinisch relevante renale uitkomsten verlaagt bij patiënten met HFmrEF/HFpEF. Dit gunstige effect werd gezien bij zowel hoogrisicopatiënten die voor acute HF in het ziekenhuis werden opgenomen als bij patiënten in de ambulante zorg. De effecten van sacubitril/valsartan op de renale uitkomsten werden gezien binnen enkele maanden na initiatie van de behandeling. Bovendien vertraagde sacubitril/valsartan de daling van eGFR over tijd vergeleken met valsartan.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Bekijk de video met Muthiah Vaduganathan over deze analyse

Deel deze pagina met collega's en vrienden: