Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirinevrije strategie binnen 1 maand na dotteren verlaagt ernstige bloedingen niet

Nieuws - 26 aug. 2023

STOPDAPT-3: An Aspirin-Free antiplatelet strategy for percutaneous coronary intervention

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Dr. Masahiro Natsuaki- Saga, Japan

Introductie en methoden

Duale antiplaatjestherapie (DAPT) is de standaardstrategie na een percutane coronaire interventie (PCI) om ischemische events vooral stenttrombose, te voorkomen. DAPT wordt ten minste 1 maand na stentimplantatie voorgeschreven. De incidentie van ernstige bloedingen binnen deze verplichte DAPT-periode van 1 maand is echter hoog, vooral bij patiënten met ACS of een hoog bloedingsrisico.

Daarom werd onderzocht of het verwijderen van aspirine uit het DAPT-regime na PCI het aantal ernstige bloedingen zou verminderen zonder het aantal ischemische events bij patiënten met ACS of een hoog bloedingsrisico te verhogen.

De STOPDAPT-3-studie is een multicenter gerandomiseerde open-labelstudie waarin 6000 patiënten werden gerandomiseerd naar een aspirinevrije strategie of een DAPT-strategie in een 1:1-verhouding. De aspirinevrije groep kreeg een prasugrel oplaaddosis van 20 mg vóór PCI en een onderhoudsdosis van 3,75 mg/dag gedurende 1 maand. De DAPT-groep kreeg een oplaaddosis van 20 mg prasugrel en 162-200 mg aspirine (indien aspirine-naïef) en een onderhoudsdosis van 3,75 mg/dag prasugrel en 81-100 mg/dag aspirine gedurende 1 maand.

Het co-primaire eindpunt bloeding was BARC 3 of 5 bloeding (superioriteit) na 1 maand en het co-primaire cardiovasculaire eindpunt was een samenstelling van cardiovasculaire sterfte, MI, definitieve stenttrombose of ischemische beroerte (non-inferioriteit) na 1 maand.

Belangrijkste resultaten

- Er was geen verschil in het bloedingseindpunt tussen de 2 groepen (HR 0,95, 95%BI: 0,75-1,20, Psuperioriteit=0,66).

- Het percentage patiënten met een cardiovasculair eindpunt was 4,12% in de aspirinevrije groep versus 3,65% in de DAPT-groep (HR 1,12, 95%CI: 0,87-1,45, P noninferioriteit=0,01).

- Er was geen verschil in de individuele eindpunten, met uitzondering van hogere percentage patiënten in de aspirinevrije groep voor subacute definitieve of waarschijnlijke stenttrombose (HR 3,40, 95%BI: 1,26-9,23) en ongeplande coronaire revascularisatie (HR 1,83, 95%BI: 1,01-3,30).

Conclusie

Er was geen afname van ernstige bloedingen met de aspirinevrije strategie vergeleken met DAPT 1 maand na PCI. Er was ook geen verschil in het samengestelde cardiovasculaire eindpunt tussen de 2 groepen, maar er waren enkele signalen die wezen op een toename in coronaire events.

Masahiro Natsuaki concludeerde: "Duale antiplaatjestherapie moet de standaardstrategie blijven binnen 1 maand na coronaire stentimplantatie".

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ESC-congres is verstrekt.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: