Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 3-studie met ijzercarboxymaltose bij HFrEF voldoet niet aan hiërarchische primaire uitkomstmaat

Nieuws - 26 aug. 2023

HEART-FID: Ferric Carboxymaltose in Heart Failure with Iron Deficiency

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Robert Mentz - Durham, NC, VS

Introductie en methoden

IJzertekort komt vaak voor bij HF en treft ≥50% van de patiënten. Het is sterk geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven, minder inspanningscapaciteit, meer HF-ziekenhuisopnamen en toegenomen sterfte. Intraveneuze ijzertherapie kan sommige klinische resultaten verbeteren, maar er is meer bewijs nodig voor het effect op ziekenhuisopname en overleving.

De HEART-FID-studie (Ferric Carboxymaltose in Heart Failure With Iron Deficiency) was een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT die werd uitgevoerd bij 3065 ambulante patiënten met chronisch HFrEF (LVEF ≤40%), HF-symptomen van NYHA-klasse II-IV en ijzertekort. De deelnemers werden gerandomiseerd naar intraveneus ijzer(III)carboxymaltose (ferric carboxymaltose, FCM) of placebo, dat elke 6 maanden werd gegeven indien van toepassing, in aanvulling op de HF-standaardtherapie. De mediane follow-upduur was 1,9 jaar (IQR: 1,3-3,0).

De primaire uitkomstmaat was een hiërarchische samengestelde uitkomst van totale sterfte na 12 maanden, HF-ziekenhuisopnamen na 12 maanden en verandering in de 6-minutenloopafstand (6-minute walk distance, 6MWD) vanaf de baselinewaarde tot 6 maanden. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat was de tijd tot de eerste HF-ziekenhuisopname of cardiovasculaire sterfte tijdens de follow-up. Het vooraf gespecificeerde significantieniveau werd vastgesteld op 0,01.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met chronisch HFrEF en ijzertekort resulteerde behandeling met intraveneus FCM in een bescheiden, maar niet statistisch significante verbetering van de hiërarchische samengestelde uitkomst van totale sterfte, HF-ziekenhuisopname en verandering in 6MWD. Toch is dr. Mentz van mening dat de totale hoeveelheid bewijs de gunstige klinische effecten en veiligheid van intraveneus FCM bij patiënten met HFrEF en ijzertekort ondersteunt.

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in N Engl J Med. Bekijk een video over HEART-FID met Robert Mentz

Deel deze pagina met collega's en vrienden: