Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een mix van Chineese kruiden vermindert het risico op CV-sterfte of HF-ziekenhuisopnames bij patiënten met HFrEF

Nieuws - 27 aug. 2023

Qiliqiangxin in patients with heart failure and reduced ejection fraction – the QUEST study

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Prof. dr. Xinli Li - Nanjing, China

Introductie en methoden

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt qiliqiangxin gebruikt voor de behandeling van HF. Qiliqiangxin bestaat uit 11 verschillende kruiden met actieve bestanddelen. Er wordt gedacht dat qiliqiangxin diuretische, vaatverwijderende en cardiotonische effecten heeft. Eerdere studies toonden aan dat qiliqiangxin NT-proBNP-waarden verlaagt bij patiënten met HFrEF en er werd gesuggereerd dat qiliqiangxin PPAR-ɣ opreguleert, waardoor het een interessante kandidaat is voor de behandeling van HF.

Het doel van de QUEST (Qiliqiangxin in heart failure: assessment of reduction in mortality)-studie was om te onderzoeken of qiliqiangxin capsules in aanvulling op standaard HF-therapie de klinische prognose verbetert bij patiënten met HFrEF in vergelijking met placebo.

De QUEST-studie was een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter studie waarin 3110 patiënten met HFrEF werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar driemaal daags vier qiliqiangxin capsules of placebo. 133 Centra in China deden mee aan de studie, en de meeste deelnemers waren Aziatisch. Het primaire eindpunt was de incidentie van een samenstelling van cardiovasculaire sterfte of HF-ziekenhuisopname. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren sterfte door alle oorzaken, cardiovasculaire sterfte, HF-ziekenhuisopname en de mate van NT-proBNP-verlaging. De mediane follow-up periode was 18,3 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de QUEST-studie verminderde de toevoeging van qiliqiangxin aan standaard HF-therapie het risico op cardiovasculaire sterfte of HF-ziekenhuisopname met 22% in vergelijking met placebo bij patiënten met HFrEF. Bovendien was qiliqiangxin veilig en werd het goed verdragen door de patiënten.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: