Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bempedoïnezuur geeft geen verhoging van glycemie of nieuwe diabetes

Nieuws - 28 aug. 2023

CLEAR Outcomes analysis by glycemic status

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door:Prof. Kausik Ray - London, VK

Introductie en methoden

Patiënten met diabetes en HVZ hebben grotere absolute gunstige effecten van toevoeging van ezetimibe en PCSK9 mAbs aan statinetherapie. Helaas zijn veel patiënten niet in staat om statines te verdragen of om de statinedosis te maximaliseren, wat resulteert in een hoog residueel cardiovasculair risico bij deze patiënten. Bovendien verhogen statines dosisafhankelijk het risico op nieuw ontstane diabetes (NOD). Een on-target effect van HMGCoA remming op NOD is gesuggereerd door genetisch onderzoek, evenals voor NPC1L1 (het doelwit van ezetimibe) en PCSK9 (het doelwit van PCSK9 remmers), hoewel er geen verhoogd risico op NOD werd gezien in studies met ezetimibe en PCSK9 remmers.

Genetische studies suggereren dat het verlagen van ACLY (het doel van bempedoïnezuur) het risico op HVZ vermindert zonder te NOD te verhogen.

Een vooraf gespecificeerde analyse van gegevens van de CLEAR Outcomes-studie werd uitgevoerd, waarbij de werkzaamheid van bempedoïnezuur vergeleken met placebo werd onderzocht naar glykemische status (normoglykemisch, prediabetes en diabetes).

In de CLEAR Outcomes-studie werden patiënten met of met een hoog risico op HVZ die geen statines konden of wilden nemen, geïncludeerd.

De werkzaamheidsuitkomsten in de CLEAR Outcomes en in deze vooraf gespecificeerde analyse waren MACE-4 (cardiovasculaire sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte of coronaire revascularisatie) en MACE-3 (cardiovasculaire sterfte, niet-fatale MI of niet-fatale beroerte). Andere klinische uitkomsten van belang waren HbA1c na 1 jaar, nuchtere glucose na 1 jaar, NOD aan het einde van de studie. De mediane follow-up was 40,6 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde analyse van CLEAR Outcomes toonde aan dat bij patiënten met diabetes die geen statines wilden of konden nemen, bempedoïnezuur als monotherapie het cardiovasculaire risico verlaagde met een grote absolute gunstige effecten. Bovendien resulteerde behandeling met bempedoïnezuur niet in nadelige effecten op metingen van glykemie of NOD bij patiënten zonder diabetes op baseline.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens het ESC-congres 2023 is verstrekt.

Bekijk een video met prof. Ray over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: