Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC-congres 2023 Gesprek van de dag | AF, diabetes en lipiden

15' educatie - 28 aug. 2023 - Dr. Martin Hemels (Rijnstate Ziekenhuis/Radboudumc), prof. dr. Fabrice Martens (Amsterdam UMC), prof. dr. Erik Stroes (Amsterdam UMC)

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het ESC-congres 2023 in Amsterdam.

Faculty

Dr. Martin Hemels - cardioloog-hartritmespecialist, Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en Radboudumc in Nijmegen.

Prof. dr. Fabrice Martens is hoogleraar preventieve cardiologie in het Amsterdam UMC.

Prof. dr. Erik Stroes is internist-vasculair geneeskundige in het Amsterdam UMC.

Disclosures

Dit gesprek is gebaseerd op de eerste impressies van de gepresenteerde resultaten. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de sprekers en zijn niet noodzakelijk die van CVGK. Voor de exacte, gedetailleerdere data verwijzen wij u naar bespreking van de studies elders op onze site of latere publicaties.

Bekijk onze verslaglegging van het ESC-congres 2023

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: