Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Overstappen naar DOAC geassocieerd met hoger bloedingsrisico bij kwetsbare ouderen met AF

Nieuws - 28 aug. 2023

Safety of switching from a VKA blood thinner to a NOAC blood thinner in frail older patients with atrial fibrillation

Gepresenteerd op het ESC-congres door: Linda Joosten - Utrecht, The Netherlands

Introductie en methoden

Kwetsbaarheid wordt niet alleen gedefinieerd door een hoge leeftijd, maar ook door de combinatie van het hebben van meerdere ziekten, het nemen van veel medicijnen, een grote afhankelijkheid van anderen en een verminderd vermogen om met stressoren om te gaan. AF komt zeer vaak voor bij patiënten met het kwetsbaarheidssyndroom; ongeveer 1 op de 4 tot 5 kwetsbare personen heeft AF. Om het risico op een beroerte te verminderen, moeten deze patiënten worden behandeld met VKA of DOAC.

Eerdere studies bij niet-kwetsbare patiënten hebben aangetoond dat DOAC’s een gunstiger veiligheidsprofiel hebben vergeleken met VKA. Er is echter geen definitief bewijs bij kwetsbare patiënten. De FRAIL-AF was een pragmatisch, door onderzoekers geïnitieerde, gerandomiseerde, open-label studie dat het risico op bloedingen onderzocht bij kwetsbare oudere patiënten (gemiddelde leeftijd 83 jaar, 38,8% vrouwen) die overstapten van VKA naar DOAC (n=662) of VKA bleven gebruiken (n=661). De keuze voor welke specifieke DOAC werd overgelaten aan het oordeel van de behandelend arts. De primaire uitkomstmaat was bloeding gedurende 1 jaar follow-up. Secundaire uitkomsten waren trombo-embolische events (ischemische beroerte, TIA en/of perifere arteriële trombo-embolie).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit de FRAIL-AF-studie bleek dat kwetsbare oudere patiënten met AF die overstapten van VKA naar een DOAC een 69% hoger risico op bloedingen hadden, vergeleken met patiënten die VKA bleven gebruiken. Er was geen verschil tussen DOAC's en VKA in de vermindering van beroertes in deze patiëntenpopulatie. “Overstappen van een VKA naar een DOAC moet bij kwetsbare oudere patiënten met AF niet overwogen worden zonder duidelijke indicatie”, aldus Linda Joosten.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: