Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geïsoleerde distale DVT bij kanker vraagt om langere DOAC-behandeling

Nieuws - 29 aug. 2023

ONCO DVT Study; Optimal duration of anticoagulation therapy for isolated distal deep vein thrombosis in patients with cancer study

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: dr. Yugo Yamashita - Kyoto, Japan

Introductie en methoden

Distale diepe veneuze trombose (DVT) komt vaak voor bij patiënten met kanker en herhaling hiervan kan worden voorkomen met antistollingstherapie. Er ontbreekt echter bewijs voor de optimale duur van deze therapie voor patiënten met kanker en geïsoleerde distale DVT.

De ONCO DVT-studie (Optimal Duration of Anticoagulation Therapy for Isolated Distal Deep Vein Thrombosis in Patients With Cancer Study) was een multicentrische, beoordelaar-blinde superioriteits-RCT met open label die werd uitgevoerd in Japan. In deze studie werden 601 patiënten met actieve kanker en nieuw gediagnosticeerde geïsoleerde distale DVT gerandomiseerd naar oraal edoxaban 60 mg eenmaal daags (of 30 mg eenmaal daags op basis van criteria voor verlaagde dosering) gedurende 3 of 12 maanden.

De primaire uitkomstmaat was symptomatische recidiverende veneuze trombo-embolie (VTE) of VTE-gerelateerde sterfte na 12 maanden. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer ernstige bloedingen (gedefinieerd volgens de criteria van de International Society on Thrombosis and Haemostasis) na 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met kanker en geïsoleerde distale DVT was edoxabanbehandeling gedurende 12 maanden superieur aan een behandelduur van 3 maanden in verlaging van het risico op symptomatische recidiverende VTE of VTE-gerelateerde sterfte na 1 jaar, zonder verhoging van het bloedingsrisico. Volgens de onderzoekers moeten de klinische richtlijnen worden aangepast om deze resultaten daarin op te nemen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC-congres verstrekte informatie -

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in Circulation.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: