Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verlengde antistolling na primaire PCI voor STEMI geeft geen vermindering van ischemische events

Nieuws - 29 aug. 2023

RIGHT: Prolongation of anticoagulation after Primary PCI

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Yan Yan - Beijing, China

Introductie en methoden

De huidige richtlijnen bevelen antistolling aan tijdens primaire PCI voor STEMI. Het is echter niet duidelijk of de antistolling ná deze procedure moet worden voortgezet.

In de RIGHT-studie, een prospectieve, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde, door de onderzoekers geïnitieerde superioriteits-RCT uitgevoerd in China, werden 2989 patiënten met STEMI die primaire PCI ondergingen met bivalirudine binnen 4 uur na de procedure gerandomiseerd naar verlengde postprocedurele antistolling (prolonged postprocedural anticoagulation, PPA) of placebo (d.w.z.: geen antistolling) gedurende ≥48 uur. Voorafgaand aan de start van het onderzoek selecteerde elk deelnemend centrum 1 van de volgende 3 PPA-regimes voor al hun patiënten: (1) ongefractioneerde heparine 10 eenheden/kg per uur intraveneus, aangepast om een geactiveerde stollingstijd van 150-220 s te handhaven, (2) enoxaparine 40 mg eenmaal daags subcutaan of (3) bivalirudine 0,2 mg/kg per uur intraveneus.

De primaire werkzaamheidsuitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van totale sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte, definitieve stenttrombose of urgente revascularisatie van een bloedvat na 30 dagen. De primaire veiligheidsuitkomstmaat bestond uit ernstige bloedingen (gedefinieerd als type 3-5 volgens de criteria van het Bleeding Academic Research Consortium) na 30 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Routinematige verlengde, laaggedoseerde antistolling na primaire PCI bij STEMI-patiënten was veilig maar niet superieur aan placebo in het verminderen van het risico op ischemische events na 30 dagen. De keuze van het antistollingsmiddel dat door elk centrum werd gebruikt (ongefractioneerde heparine, enoxaparine of bivalirudine) kon echter de ischemische uitkomst na 30 dagen hebben beïnvloed en vraagt om verder onderzoek.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: