Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langetermijnwerkzaamheids- en veiligheidsdata van PCSK9 siRNA bij patiënten met hoog CV-risico en verhoogde LDL-c-waarden

Nieuws - 4 sep. 2023

ORION-8: Long-term efficacy and safety of twice-yearly inclisiran in high cardiovascular risk patients

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: R. Scott Wright - Rochester, MN, VS

Introductie en methoden

Inclisiran is een siRNA-therapeuticum dat gericht is tegen de synthese van PCSK9 en LDL-c-waarden met ongeveer 52% verlaagt. De ORION-3-studie toonde aan dat LDL-c-verlaging met tweemaal per jaar inclisiran na startdoseringen bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico gedurende 4 jaar behouden blijft. In grote fase 3-studies van het ORION-programma is de werkzaamheid en veiligheid van inclisiran vs. placebo onderzocht tot 18 maanden. De ORION-8-studie was een langetermijnextensiestudie met maximaal 3 jaar follow-up bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico die deelnamen aan één van de drie fase 3-studies of ORION-11 of aan ORION-3. Het doel van de studie was om de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van inclisiran op lange termijn te onderzoeken.

Er werden totaal 3275 patiënten geïncludeerd in ORION-8 (1513 patiënten kwamen uit de inclisirangroep van ORION-9/10/11, 1478 patiënten kwamen uit de placebogroep van ORION-9/10/11 en 284 patiënten kwamen uit de inclisirangroep van ORION-3). Veiligheidsgegevens waren beschikbaar voor 3274 patiënten. 2446 patiënten hebben de 3-jarige behandeling afgerond. Van de patiënten die deelnamen aan ORION-8 had 82,7% vastgestelde ASCVD, 17,3% had een ASCVD-risico-equivalent en 33,7% had DM2. Het gemiddelde (±SD) LDL-c was 2,92 (±1,20) mmol/L. De cumulatieve blootstelling aan inclisiran was meer dan 12.000 patiëntenjaren. De langste blootstelling was 6,84 jaar en 25% van de patiënten had een blootstelling van meer dan 4,45 jaar.

De primaire eindpunten waren: (1) het percentage patiënten dat de vooraf gespecificeerde LDL-c-streefwaarde bereikte aan het einde van de studie; (2) en veiligheid. De vooraf gespecificeerde LDL-c-streefwaarden waren <1,8 mmol/L (<70 mg/dL) voor patiënten met ASCVD en <2,6 mmol/L (<100 mg/dL) voor patiënten met een ASCVD-risico-equivalent. Het secundaire eindpunt was de procentuele verandering in LDL-c vanaf baseline tot het einde van het onderzoek.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidsuitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

In de totale studiepopulatie van ORION-8 bereikte 78,4% van de patiënten met inclisiran de vooraf gespecificeerde lipidenstreefwaarde aan het einde van de studie, met een gemiddelde daling in LDL-c van 49,4%. Het veiligheidsprofiel van inclisiran in ORION-8 was vergelijkbaar met de eerdere studies van het ORION-programma. “ORION-8 levert aanvullend bewijs ter ondersteuning van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van inclisiran op de lange termijn bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico en verhoogd LDL-c'', aldus R. Scott Wright.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Bekijk een video met R. Scott Wright over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: