Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verbetering van vroegtijdige diagnose van HVZ bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD of DM2

Nieuws - 4 sep. 2023

RED-CVD: Improving early diagnosis of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes and COPD

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Amy Groenewegen - Utrecht, Nederland

Introductie en methoden

Patiënten met COPD of DM2 hebben een verhoogd risico op HVZ. Ondanks dat deze patiënten vaak deelnemen aan gezondheidmanagementprogramma’s worden HVZ vaak niet of laat gediagnosticeerd bij een groot deel deze patiënten. Om deze reden ontwikkelden de onderzoekers van de RED-CVD-studie een nieuwe diagnostische strategie zodat HVZ vroeg ontdekt kunnen worden bij patiënten in de eerstelijnszorg met COPD en/of DM2.

De RED-CVD (Reviving Early Diagnosis of CardioVascular Disease)-studie was een cluster gerandomiseerde diagnostische studie waarin patiënten met COPD of DM2 die deelnamen aan gezondheidmanagementprogramma’s werden geïncludeerd. Eerstelijnspraktijken werden gerandomiseerd naar diagnostische interventie of standaardzorg (25 praktijken per groep). In totaal werden 650 patiënten met COPD en/of DM2 geïncludeerd per arm. De diagnostische interventie bestond uit drie stappen: (1) vragenlijst over symptomen, (2) lichamelijk onderzoek, NT-proBNP-meting en ECG, en (3) verwijzing op basis van de inzicht van de huisarts. Patiënten gingen van stap 1 naar stap 2, wanneer ze boven een bepaalde drempelwaarde scoorden. Patiënten gingen van stap 2 naar stap 3 in het geval er afwijkingen werden gedetecteerd. De primaire uitkomstmaat was het aantal nieuwe diagnoses van HVZ na 1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De nieuwe diagnostische strategie van de RED-CVD-studie zorgde voor meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwe diagnoses van HF, AF en CAD bij patiënten in de eerstelijnszorg met DM2 en/of COPD. "Het is een eenvoudig te implementeren hulpmiddel. Het kan worden uitgevoerd tijdens routinebezoeken. Alle componenten zijn beschikbaar in de eerstelijnszorg, het is relatief goedkoop en geschikt voor directe implementatie in de praktijk", aldus presentatrice Amy Groenewegen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Bekijk een video over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: