Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consistent behandeleffect van DOAC, ongeacht de etiologie van hartklepaandoeningen en eventrisico

Nieuws - 5 sep. 2023

Rivaroxaban versus Warfarin in Patients with Bioprosthetic Valves According to Valvular Heart Disease Etiology, and Thrombotic and Bleeding Risks: Insights from the RIVER Randomized Trial

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Pedro de Barros e Silva - Sao Paulo, Brazilië

Introductie en methoden

De RIVER-studie toonde eerder aan dat rivaroxaban non-inferieur was aan warfarine voor de primaire uitkomst van overlijden, majeure CV events of majeure bloedingen na 12 maanden bij patiënten met atriumfibrilleren en een bioprothetische mitralisklep. De huidige analyse van de RIVER-studie onderzocht of de resultaten varieerden afhankelijk van het trombo-embolische risico en het bloedingsrisico en volgens de etiologie van hartklepziekten (reumatisch vs. niet-reumatisch).

RIVER was een gerandomiseerde, open-label non-inferioriteitsstudie. In totaal werden 1005 patiënten met atriumfibrilleren of -flutter en een bioprothetische mitralisklep gerandomiseerd naar behandeling met rivaroxaban 20 mg (15 mg voor CR Cl 30-49 ml/min) per dag of warfarine (INR-doel 2,0-3,0) gedurende 12 maanden. Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte, majeure CV events of majeure bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de RIVER-studie toonde aan dat patiënten met reumatische hartziekte onder patiënten met atriumfibrilleren of -flutter en een bioprothetische mitralisklep geen verhoogd risico hadden op trombotische events en bloedingen. “Het behandeleffect van rivaroxaban versus warfarine was consistent, ongeacht de etiologie van hartklepaandoening en het risico op events”, zei Pedro de Barros e Silva.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die is verstrekt tijdens het ESC-congres -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: