Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere cardiobeschermende effecten van niet-steroïde MRA bij CNS- en DM2-patiënten met anemie

Nieuws - 5 sep. 2023

Effect of finerenone in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes by baseline anaemia status: a FIDELITY analysis

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Ajay Singh - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

De FIDELITY (FInerenone in chronic kiDney diseasE and type 2 diabetes: Combined FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD Trial programme analYsis) vooraf gespecifieerde gepoolde analyse toonde eerder aan dat de selectieve niet-steroïde MRA finerenon het risico op cardiovasculaire uitkomsten verlaagt en progressie van CNS vertraagt in vergelijking met placebo bij patiënten met CNS en DM2. Anemie is een veelvoorkomende complicatie bij patiënten met CNS en diabetes. Eerdere observationele studies hebben anemie in verband gebracht met een verhoogd risico op ongunstige cardiovasculaire en renale uitkomsten bij patiënten met CNS. Het doel van deze post-hocanalyse van FIDELITY was om het effect van finerenon op cardiovasculaire en renale uitkomsten te onderzoeken bij patiënten met anemie in vergelijking met patiënten zonder anemie.

Er werden totaal 13.026 patiënten met CNS en DM2 geïncludeerd in de FIDELITY dataset. Patiënten op een maximale tolereerbare dosering van een enkele RAASi en serumkaliumwaarden van ≤4.8 mmol/l werden geïncludeerd. Patiënten met symptomatische HFrEF werden uitgesloten. Anemie werd gedefinieerd als een Hb<12 g/dl bij vrouwen en Hb <13 g/dl bij mannen. Matige tot ernstige anemie werd gedefinieerd als een Hb ≤10 g/dl. In de FIDELITY dataset hadden 4293 patiënten anemie en 8714 patiënten geen anemie.

De primaire uitkomstmaten waren: (1) een samengestelde cardiovasculaire uitkomstmaat bestaande uit tijd tot cardiovasculaire sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte of ziekenhuisopname voor HF; (2) een samengestelde renale uitkomstmaat bestaande uit tijd tot nierfalen, aanhoudende ≥57% daling in eGFR ten opzichte van baseline, of renale sterfte; (3) ziekenhuisopname voor HF; en (4) sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hocanalyse van FIDELTITY toonde aan dat finerenon gunstige effecten heeft op cardiovasculaire en renale uitkomsten in vergelijking met placebo bij patiënten met anemie, CNS en DM2. Het effect van finerenon op de primaire samengestelde cardiovasculaire uitkomstmaat was significant groter bij patiënten met anemie vs. geen anemie op baseline. Behandeling met finerenon verhoogde het aantal hyperkaliëmie events bij patiënten met en zonder anemie. "De take-home message is dat het cardiobeschermende effect van finerenon dat werd waargenomen in de FIDELTY-dataset waarschijnlijk behouden blijft en meer uitgesproken is bij patiënten met anemie versus patiënten zonder anemie.", aldus Ajay Singh.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: