Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale Lp(a)-remmer blijkt veelbelovend in fase 1-studie

Nieuws - 5 sep. 2023

Muvalaplin, a Potent Small Molecule Inhibitor of Lipoprotein(a)

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: dr. Stephen Nicholls - Melbourne, Australië

Introductie en methoden

Aangezien Lp(a) een oorzakelijke rol speelt bij atherosclerotische aandoeningen en aortastenose, kan verlaging van de Lp(a)-concentratie een mogelijkheid bieden om het HVZ-risico verder te verlagen. Op dit moment zijn in de klinische praktijk geen geneesmiddelen beschikbaar die specifiek de Lp(a)-waarde verlagen en medicatie in de klinische ontwikkelingsfase bestaat uit injecteerbare middelen.

Lp(a) is een LDL-achtig lipoproteïne dat wordt gevormd door niet-covalente binding van de kringle-IV-domeinen 7 en 8 van apo(a) aan de lysineresiduen van apoB, gevolgd door covalente disulfidebinding. Het orale kleine molecuul muvalaplin verstoort de eerste niet-covalente interactie tussen apo(a) en apoB. In deze fase 1-studie werden de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en verkennende farmacodynamische biomarkereffecten van muvalaplin onderzocht.

Dit was een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallel opgezette studie waarin gezonde deelnemers met een BMI ≤30 kg/m² werden geïncludeerd op 1 locatie in Nederland. Behandeling met een enkelvoudige oplopende dosering werd beoordeeld door deelnemers met elke Lp(a)-waarde (n=55) te randomiseren naar een enkele dosis van muvalaplin (1-800 mg) of placebo. Voor behandeling met een meervoudige oplopende dosering werden deelnemers met Lp(a) ≥30 mg/dl (n=59) toegewezen aan dagelijkse muvalaplindoses (30-800 mg) of placebo gedurende 14 dagen. Van de 114 deelnemers voltooiden 105 de studie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze fase 1-studie verlaagde dagelijkse toediening van muvalaplin gedurende 14 dagen de Lp(a)-waarde tot 65%. Er waren geen veiligheidsrisico’s of verdraagbaarheidsproblemen, noch een waarneembaar effect op de plasminogeenactiviteit. Momenteel loopt een fase 2-studie met muvalaplin bij patiënten met een verhoogde Lp(a)-waarde.

De resultaten van deze studie werden gelijktijdig gepubliceerd in JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: