Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Acetazolamide verhoogt de kans op succesvolle decongestie in acuut gedecompenseerd HF onafhankelijk van baseline nierfunctie

Nieuws - 11 sep. 2023

The ADVOR trial: update on renal interactions

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: Jeroen Dauw - Gent, België

Introductie en methoden

De ADVOR (Acetazolamide in Decompensated Heart Failure with Volume Overload)-studie toonde eerder aan dat toevoeging van acetazolamide aan lisdiuretica bij patiënten met acuut gedecompenseerd HF geassocieerd is met een hoger slagingspercentage van decongestie na 3 dagen. Het doel van deze analyse was om het behandeleffect van acetazolamide te evalueren volgens baseline nierfunctie, en om het effect van acetazolamide op nierfunctie en nieruitkomsten te evalueren.

De ADVOR-studie was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 519 patiënten met acuut gedecompenseerd HF die lisdiuretica IV gebruikten werden gerandomiseerd naar 500 mg acetazolamide eenmaal daags of placebo. De belangrijkste inclusiecriteria waren: opgenomen met acuut gedecompenseerd HF; ten minste 1 teken van volumeoverbelasting; ten minste 1 maand onderhoudsdosis met orale lisdiuretica; NT-proBNP >1000 pg/ml of BNP >250 pg/ml. De belangrijkste exclusiecriteria waren: onderhoudstherapie met acetazolamide; behandeling met SGLT2-remmer; SBD<90 mmHg; eGFR <20 ml/min/1,73m². Het primaire eindpunt was succesvolle decongestie (congestiescore ≤1) na 3 dagen zonder noodzaak voor uitbreiding van de diureticumtherapie. Succesvolle decongestie werd gedefinieerd door de afwezigheid van pleurale effusie, ascites en oedeem of sporen van oedeem.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met acetazolamide bovenop lisdiuretica bij patiënten met acuut gedecomenseerd HF was geassocieerd met een hogere incidentie van succesvolle decongestie zonder de noodzaak voor uitbreiding van de diureticatherapie over het volledige (≥20) eGFR-spectrum. Acetazolamide verhoogde natriurese en totale urineproductie op dag 2 in alle patiënten, en deze effecten waren meer uitgesproken bij patiënten met een lager eGFR. Acetazolamide werd geassocieerd met verslechtering van nierfunctie. Er was echter geen verschil in serumcreatinewaarden tussen de behandelingsarmen na 3 maanden. Succesvolle decongestie verminderde het risico op ziekenhuisopname voor HF bij patiënten met en zonder verslechtering van nierfunctie.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

De resultaten van deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: