Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere circulerende waarde van EPA, maar niet DHA, geassocieerd met lager MACE-risico

Literatuur - Le VT, Knight S, Watrous JD, et al. - Front Cardiovasc Med. 2023 Aug 23;10:1229130. doi: 10.3389/fcvm.2023.1229130

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende meta-analyses hebben getoond dat supplementen met omega-3-vetzuren het risico op MACE niet verlagen [1-5]. Recentere meta-analyses hebben laten zien dat er een invers verband bestaat tussen zowel de circulerende waarde van eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) als de suppletiedosis met mortaliteit en cardiovasculaire events [6,7]. Opmerkelijk is dat 5 hedendaagse RCT’s aangaven dat suppletie met alleen EPA het optreden van MACE vermindert, terwijl de combinatie van EPA en DHA dat niet doet [8-12].

Doel van de studie

De auteurs evalueerden de associatie tussen de EPA- en DHA-waarden en MACE op de lange termijn en de mogelijke interactie tussen EPA en DHA daarbij.

-

Methode

Voor deze prospectieve, observationele cohortstudie werden gegevens verzameld van 987 willekeurig geselecteerde personen die waren ingeschreven in de INSPIRE Biobank Registry en die in de periode januari 1994-december 2012 hun eerste coronaire angiografie ondergingen in een centrum dat verbonden was aan Intermountain Healthcare, een Amerikaans gezondheidszorgsysteem zonder winstoogmerk. De EPA- en DHA-plasmawaarden werden gemeten in bloedmonsters die ten tijde van de coronaire angiografie waren afgenomen. De gemiddelde ± SD follow-uptijd was 12 ± 5 jaar. Het significantieniveau werd vastgesteld op 0,01.

Uitkomstmaat

De primaire uitkomstmaat was het optreden van MACE, gedefinieerd als totale sterfte, MI, beroerte of HF-ziekenhuisopname, na 10 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze prospectieve, observationele cohortstudie onder personen die een coronaire angiografie ondergingen, toonde dat een hogere plasmawaarde van EPA, maar niet van DHA, geassocieerd was met een lager 10-jaarsrisico op MACE. Correctie voor de DHA-waarde vergrootte het geschatte beschermende effect van hogere EPA-waarden. Bovendien was een EPA/DHA-ratio >1 geassocieerd met een lager 10-jaarsrisico op MACE in vergelijking met een EPA/DHA-ratio ≤1. Volgens de auteurs “komen deze waarnemingen overeen met een voorgesteld ontstekingsremmend/membraanstabiliserend effect van EPA, dat gedeeltelijk wordt geneutraliseerd door toenemende DHA-waarden”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Front Cardiovasc Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: