Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NT-proBNP voorspelt risico op ventriculaire aritmieën bij volwassenen met een ICD

N-terminal pro-B-type natriuretic peptide for prediction of ventricular arrhythmias: Data from the SMASH study

Literatuur - Sourour N, Riveland E, Naesgaard P, et al. - Clin Cardiol. 2023 Jul 3. [Online ahead of print] doi: 10.1002/clc.24074

Introductie en methoden

Achtergrond

Het is uitdaging om het risico op ventriculaire aritmieën (VA) te voorspellen doordat er veel hartziekten zijn die kunnen resulteren in VA en vervolgens plotselinge hartdood. Eerdere studies toonden aan dat NT-proBNP geassocieerd is met een hoger risico op plotselinge hartdood bij patiënten met chronisch HF, ischemische hartziekte, HCM, en bij de algemene populatie [1-4]. Het is echter onduidelijk of er een associatie is tussen NT-proBNP en incidente VA.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om te bepalen of er een associatie is tussen NT-proBNP en apparaat-geregistreerde en bevestigde incidente VA.

-

Methoden

De auteurs voerden de biomarkerstudie van de SMASH (Scandinavian Multicenter study to Advance risk Stratification in Heart disease - ventricular arrhythmia) 1-studie uit. SMASH 1 was een prospectieve, observationele, multicenterstudie die volwassen met een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) die een levensverwachting hadden van >2 jaar includeerde. In deze analyse werden 490 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde tijd na de ICD-implantatie tot studieinclusie was 5,1±6,6 jaar. 255 (52%) patiënten hadden een primaire preventie indicatie voor de ICD, terwijl 135 (28%) patiënten een cardiale resynchronisatietherapie met ICD-indicatie hadden. De gemiddelde follow-up periode was 3,10±0.74 jaar.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was incidente VA, gedefinieerd als een voorval van ventriculaire tachycardie (VT) of ventriculaire fibrillatie (VF) resulterend in toegediende-ICD therapie, namelijk elektrisch shocken of antitachycardie pacing, of aanhoudende ventriculaire tachycardie (>100 b.p.m. en >30 s). VA-events die werden geregistreerd werden bevestigd door ervaren cardiale electrofysiologen die geblindeerd waren voor NT-proBNP-concentraties.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hogere NT-proBNP-concentraties waren geassocieerd met incidente VA, onafhankelijk van andere risicofactoren voor een hartstilstand. Seriële metingen van NT-proBNP brachten geen voordeel voor risicostratificatie van artimieën. De auteurs concluderen dat “[o]nze data suggereert dat NT-proBNP een behulpzame tool is voor het bepalen van VA-risico, met name bij patiënten met een secundaire [preventie] ICD-indicatie.”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Clin Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: