Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Regressie van stenose met PCSK9-remmer bij acuut MI

Impact of alirocumab on plaque regression and haemodynamics of non-culprit arteries in patients with acute myocardial infarction: a prespecified substudy of the PACMAN-AMI trial

Literatuur - Bär S, Kavaliauskaite R, Otsuka T, et al - EuroIntervention. 2023 Jul 17;19(4):e286-e296. doi: 10.4244/EIJ-D-23-00201

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende RCT’s naar intracoronair beeldvormend onderzoek, waaronder de PACMAN-AMI-studie, hebben laten zien dat behandeling met een PCSK9-remmer bovenop statines plaqueregressie en -stabilisatie induceert [1-3]. Of deze effecten ook leiden tot verbetering van de coronaire fysiologie en verandering van de angiografische diameterstenose blijft echter onbekend.

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde substudie van de PACMAN-AMI-studie beoordeelden de auteurs de effecten van de PCSK9-remmer alirocumab, toegevoegd aan statinetherapie met hoge intensiteit, op de kwantitatieve flowratio (quantitative flow ratio, QFR) en de procentuele diameterstenose in niet-obstructieve coronaire afwijkingen gelegen in niet-infarctgerelateerde arteriën 1 jaar na een acuut MI (AMI).

Methoden

De PACMAN-AMI-studie (Effects of the PCSK9 Antibody AliroCuMab on Coronary Atherosclerosis in PatieNts with Acute Myocardial Infarction. A Serial, Multivessel, Intravascular Ultrasound, Near-Infrared Spectroscopy And Optical Coherence Tomography Imaging Study) was een multicentrische, door onderzoekers geïnitieerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT die werd uitgevoerd in 9 academische centra in Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Nederland [4]. In deze studie werden 300 AMI-patiënten die PCI ondergingen gerandomiseerd naar alirocumab 150 mg subcutaan tweewekelijks of placebo, naast hoogintensieve statinetherapie met rosuvastatine 20 mg. Alle deelnemers ondergingen seriële coronaire angiografie en intravasculair beeldvormend onderzoek bij aanvang van de studie en na 1 jaar follow-up. Diameterstenose werd beoordeeld met 3D-kwantitatieve coronaire angiografie (quantitative coronary angiography, QCA).

In de huidige substudie werden 193 patiënten geïncludeerd met een niet-infarctgerelateerde arterie ≥2,0 mm en een procentuele diameterstenose van 26-49% (in totaal 282 niet-infarctgerelateerde arteriën).

Uitkomstmaten

De vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten met een gemiddelde QFR-toename in de niet-infarctgerelateerde arteriën vanaf de studieaanvang en 1 jaar. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere de continue verandering in de procentuele diameterstenose zoals bepaalde met 3D-QCA.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij AMI-patiënten die PCI ondergingen, resulteerde intensieve lipidenverlagende therapie met alirocumab gedurende 1 jaar, naast hoogintensieve statinetherapie, in een regressie van 1,0% in de angiografische procentuele diameterstenose van niet-obstructieve coronaire afwijkingen, vergeleken met een toename van 1,7% met placebo. Er was echter geen significant verschil in de coronaire fysiologie tussen de behandelgroepen (zoals beoordeeld met het aantal patiënten dat een gemiddelde QFR-toename in niet-infarctgerelateerde arteriën liet zien). Uitsluiting van arteriën met de minste flowbeperking (d.w.z.: QFR >0,95) suggereerde dat “alirocumab een klein maar significant gunstig effect kan hebben op de coronaire hemodynamiek bij patiënten met meer flowbeperking”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op EuroIntervention.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: