Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Wereldwijde associatie van de PURE gezonde dieetscore met gezondheidsuitkomsten

Wereldwijde associatie van de PURE gezonde dieetscore met gezondheidsuitkomsten

Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries

Literatuur - Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, et al. - Eur Heart J. 2023 Jul 21;44(28):2560-2579. doi: 10.1093/eurheartj/ehad269.

Introductie en methoden

Achtergrond

Er wordt wereldwijd erkend dat ongezonde voeding een belangrijke factor is die bijdraagt aan HVZ en sterfte [1-2]. Eerdere studies die onderzoek deden naar de effecten van voeding op HVZ en mortaliteit gebruikten verschillende dieetscores, en verschillende data bijvoorbeeld over volle zuivel zijn tegenstrijdig [3-11]. Daarnaast zijn de meeste studies uitgevoerd in de VS, Europa en Oost-Azië, en het is onduidelijk of de conclusies van deze studies gegeneraliseerd kunnen worden naar andere regio’s zoals Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Oosten of Zuid-Azië [12].

Doel van de studie

Het doel van deze studie was om:

(1) een gezonde dieetscore te ontwikkelen met behulp van data uit het grootschalige, multinationale, multicontinentale Prospective Urban Rural Epidemiology (Pure) cohort;

(2) de consistentie van de associaties van PURE gezonde dieetscore met events te onderzoeken in 3 onafhankelijke prospectieve studies en in 2 case-controlstudies van MI of beroerte;

(3) te bepalen of consistente resultaten met de PURE gezonde dieetscore kunnen worden verkregen bij mensen uit landen met verschillende inkomens, of uit verschillende regio's van de wereld, en bij mensen met en zonder HVZ;

(4) de prestaties van de PURE gezonde dieetscore te vergelijken met andere veelgebruikte dieetscores.

-

Methoden

De PURE-studie is een voortdurende grootschalige epidemiologische cohortstudie met volwassenen (35-70 jaar) van de algemene bevolking uit 21 landen met een laag, midden of hoog inkomen in 5 continenten. Deelnemers werden geïncludeerd in de studie van 1 januari 2003 tot 31 juli 2018, en klinische uitkomsten die plaatsvonden voor 31 juli 2019 werden geïncludeerd. Voor de huidige analyse waren dieetdata van 147.643 deelnemers beschikbaar. De mediane follow-upperiode was 9,3 jaar. Er werden totaal 8201 MACE en 10.076 totale sterftegevallen gerapporteerd.

De consistentie van de PURE gezonde dieetscore werden gevalideerd in: (1) een cohort van 43.834 vasculaire patiënten van 3 prospectieve studies uit 50 landen; (2) een cohort van 26.191 personen uit 2 case-controlstudies van MI uit 52 landen; en (3) een cohort van 26.930 deelnemers van een case-controlstudie van beroerte uit 33 landen. Over de gehele studie werden er totaal 244,597 deelnemers geïncludeerd uit 80 landen uit alle bewoonde continenten met goede representatie van landen met een laag, midden, en hoog inkomen. De verdeling van de deelnemers uit landen met verschillend inkomensgroepen kwam overeen met de globale distributie (21% van de deelnemers uit een land met hoog inkomen, 60% uit een land met midden inkomen en 19% uit een land met laag inkomen).

Een gezonde dieetscore werd verkregen op basis van 6 voedselcategorieën, die elk eerder geassocieerd werden met een lager risico op sterfte. Deze voedselcategorieën waren fruit, groenten, peulvruchten, noten, vis en zuivel (met name volle zuivel). De mediane dagelijkse voedselinname in het PURE-studiecohort werd gebruikt als afkapwaarde voor het bepalen van de scoring voor elke categorie. Een score van 0 (ongezond) werd gegeven wanneer de inname gelijk of lager was dan de afkapwaarde, en een score van 1 (gezond) werd gegeven wanneer de inname hoger was dan de afkapwaarde. De PURE gezonde dieetscore liep van 0 tot en met 6 (een hogere score betekende een gezonder dieet).

Uitkomstmaten

De geïncludeerde uitkomsten waren MACE (wat bestond uit fatale HVZ, niet-fataal MI, beroerte en HF) en totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

Dieetdefinitie

Cardiovasculaire en totale sterfte

Vergelijking met andere dieetscores

Subgroepanalyse gestratificeerd door inkomen en geografische regio’s

Conclusie

Het consumeren van grotere hoeveelheden van fruit, groenten, peulvruchten, en gematigde hoeveelheid van vis en volle zuivel (PURE gezonde dieetscore ≥5) was geassocieerd met een lager risico op HVZ en sterfte wereldwijd. Een sterkere associatie van de PURE gezonde dieetscore met deze events werd gevonden in landen met een lager inkomen, waar de consumptie van dit soort voedsel vaak lager is.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: