Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA effectief bij obesitasfenotype van HFpEF, ongeacht obesitasklasse

Semaglutide in HFpEF across obesity class and by body weight reduction: a prespecified analysis of the STEP-HFpEF trial

Literatuur - Borlaug BA, Kitzman DW, Davies MJ, et al. - Nat Med. 2023 Sep;29(9):2358-2365. doi: 10.1038/s41591-023-02526-x

Introductie en methoden

Achtergrond

Het obesitasfenotype van HFpEF is een pathofysiologisch andere vorm van HFpEF die wordt gekenmerkt door ernstigere klachten, een slechter inspanningsvermogen, een ongunstigere hemodynamiek en een groter risico op HF-ziekenhuisopname in vergelijking met HFpEF-patiënten zonder obesitas [1-8]. Onlangs toonde de STEP-HFpEF-studie (Semaglutide Treatment Effect in People with obesity and HFpEF) dat semaglutide de klachten, de fysieke beperkingen, de ontsteking en het lichaamsgewicht verminderde en de inspanningsfunctie verbeterde bij patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF vergeleken met placebo [9,10]. Het is echter onduidelijk of deze behandeleffecten verschillen per obesitasklasse en of ze gerelateerd zijn aan de mate van gewichtsverlies.

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde analyse van de STEP-HFpEF-studie onderzochten de auteurs de werkzaamheid van semaglutide versus placebo bij HFpEF-patiënten in verschillende obesitascategorieën en of de mate van gewichtsverlies die werd bereikt met semaglutide gerelateerd was aan de verbetering van de belangrijkste uitkomstmaten van de studie.

Methoden

De STEP-HFpEF-studie was een internationale, dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT waarin 529 patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF (LVEF ≥45%; HF-symptomen van NYHA klasse II-IV; BMI ≥30 kg/m²) zonder diabetes werden gerandomiseerd naar subcutaan semaglutide 2,4 mg eenmaal per week of placebo gedurende 52 weken, in aanvulling op standaardzorg [10].

Uitkomstmaten

De twee primaire uitkomstmaten van de STEP-HFpEF-studie waren de verandering in de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Clinical Summary Score (KCCQ-CSS) en de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf de studieaanvang tot 52 weken. Bevestigende secundaire uitkomstmaten waren onder andere de verandering in de 6-minutenloopafstand (6-minute walk distance, 6MWD), het algehele gunstige klinische effect beoordeeld met behulp van een hiërarchische samengestelde uitkomst (totale sterfte, HF-events en verschillende drempels van verandering in KCCQ-CSS vanaf studieaanvang tot 52 weken en verandering in 6MWD ≥30 m) en de verandering in de CRP-waarde vanaf de studieaanvang tot 52 weken.

De veiligheid en verdraagbaarheid werden beoordeeld aan de hand van gerapporteerde ernstige nadelige events en nadelige events die leidden tot voortijdige stopzetting van de behandeling.

Belangrijkste resultaten

Behandeleffecten per obesitascategorie bij studieaanvang

Verband tussen semaglutide-effecten en gewichtsverandering

Nadelige events

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de STEP-HFpEF-studie onder patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF verminderde behandeling met semaglutide gedurende 52 weken versus placebo het lichaamsgewicht, de HF-gerelateerde klachten, de fysieke beperkingen en de systemische ontsteking en verbeterde het de inspanningsfunctie, in alle 3 de obesitascategorieën. Bij semaglutidebehandelde patiënten was de grootte van het gunstige behandeleffect geassocieerd met de mate van gewichtsverlies. Volgens de auteurs “ondersteunen deze gegevens het idee dat semaglutide-gemedieerd gewichtsverlies een belangrijke behandelstrategie is bij patiënten met het obesitasfenotype van HFpEF” en “duiden ze erop dat [patiënten met alleen milde obesitas] net zoveel voordeel hebben als patiënten met ernstigere obesitas”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Nat Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: