Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer bewijs voor verband tussen hogere Lp(a)-waarde en aortakleplijden door verkalking

Lipoprotein(a) and calcific aortic valve disease initiation and progression: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Pantelidis P, Oikonomou E, Lampsas S, et al. - Cardiovasc Res. 2023 Jul 6;119(8):1641-1655. doi: 10.1093/cvr/cvad062

Introductie en methoden

Achtergrond

Verkalkte aortaklepstenose (aortic valve stenosis, AVS) is een van de meest voorkomende leeftijdsgebonden valvulopathieën [1,2]. Recentelijk is Lp(a) naar voren gekomen als een nieuwe risicofactor voor aortakleplijden door verkalking (calcific aortic valve disease, CAVD), waar het bijdraagt aan aortaklepverkalking (aortic valve calcification, AVC) en AVS [3,4]. Hoewel er bewijs is voor een verband tussen Lp(a) en CAVD [5], is dit verband nog onduidelijk, vooral wat betreft demografische, genetische en andere verstorende factoren.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen Lp(a) en het ontstaan en de progressie van AVC en AVS.

Methoden

In deze systematische review en meta-analyse werd systematisch gezocht in 8 literatuurdatabases (tot februari 2023) naar observationele studies waarin een hoge Lp(a)-plasmawaarde werd vergeleken met een normale tot lage Lp(a)-plasmawaarde met AVC of AVS als uitkomst en naar studies waarin de associatie tussen relevante genetische risicofactoren en AVC of AVS werd onderzocht.

In totaal werden 44 studies (n=163.139) geïncludeerd in de systematische review van de associatie tussen de Lp(a)-waarde en CAVD. De algehele kwaliteit was hoog voor 33 studies (75%) en matig voor de overige 11 (25%). Na uitsluiting van afwijkende en invloedrijke onderzoeken werden 11 studies (n=26.191) geïncludeerd in de meta-analyse. In de systematische review van Lp(a)-gerelateerd genetisch risico en CAVD werden 17 studies geïncludeerd, waarvan 8 in aanmerking kwamen voor meta-analyse.

Belangrijkste resultaten

Associatie tussen Lp(a)-waarde en aortaklepstenose

Associatie tussen Lp(a)-waarde en aortaklepverkalking

Associatie tussen genetische risicofactoren en aortaklepstenose

Conclusie

Deze systematische review en meta-analyse toonden dat een hogere Lp(a)-waarde geassocieerd was met het ontstaan, de progressie en ernstige nadelige uitkomsten van CAVD. Zowel leeftijd als geslacht was een significante voorspeller van het Lp(a)-verschil tussen patiënten met en zonder AVS, waarbij een sterkere associatie werd waargenomen bij jongere personen en in populaties gedomineerd door mannen. Daarnaast waren genetische variaties in LPA-loci gerelateerd aan een verhoogd AVS-risico. Volgens de auteurs ondersteunen hun bevindingen het vroege begin van Lp(a)-gerelateerde subklinische afwijkingen voordat ze klinisch evident worden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Cardiovasc Res.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: