Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen drempelwaarde bij de associatie tussen alcoholconsumptie en bloeddruk bij gezonde personen

Alcohol Intake and Blood Pressure Levels: A Dose-Response Meta-Analysis of Nonexperimental Cohort Studies

Literatuur - Di Federico S, Filippini T, Whelton PK, et al. - Hypertension. 2023 Jul 31. [Online ahead of print]. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21224

Introductie en methoden

Achtergrond

Het consumeren van alcohol is geassocieerd met bloeddrukwaarden [1-2], maar de relatie van een lage alcoholconsumptie en bloedrukwaarden blijft onduidelijk. Een nieuwe statische meta-analytische methode is ontwikkeld die het mogelijk maakt om een uitgebreide analyse te doen van dosis-response-relaties [3].

Doel van de studie

Het doel van de studie was om de relatie tussen alcoholconsumptie en bloedrukwaarden, inclusief de relatie bij een lage alcoholconsumptie, te onderzoeken in niet-experimentele cohortstudies.

-

Methoden

De auteurs deden een systematische review van longitudinale onderzoeken gepubliceerd in databases van PubMed en Embase die rapporteerden over de associatie tussen alcoholconsumptie en bloeddruk (BD) in gezonde volwassenen vóór 9 mei 2023. Studies werden geïncludeerd in de meta-analyse als deze voldeden aan de volgende criteria: (1) gebaseerd waren op een cohort of case-cohortstudie; (2) de relatie tussen alcoholconsumptie en veranderingen in BD tijdens follow-up evalueerden; (3) gezonde, volwassen deelnemers includeerden; en (4) rapporteerden over de gemiddelde BD en de bijbehorende 95%BI volgens baseline alcoholconsumptiecategorieën, of genoeg data beschikbaar hadden om de bijbehorende variatie te berekenen. Exclusiecriteria waren: cross-sectioneel studie-design; deelnemers includeerden met een voorgeschiedenis van HVZ, diabetes of cirrose; exclusief alcoholisten includeerden; of exclusief onderzoek deden naar acute alcoholconsumptie of bingedrinken. Er werden in totaal 7 studies geïncludeerd in deze meta-analyse, waarvan er 3 in Noord-Amerika en 4 in Azië waren uitgevoerd. In totaal werden de data van 19.548 deelnemers (65% man) geïncludeerd. De mediane follow-up periode was 5,3 jaar. Er werd een analyse uitgevoerd met data van de gehele studiepopulatie, en er werden subgroepanalyses uitgevoerd gestratificeerd volgens geslacht of geografische regio.

Uitkomstmaten

Uitkomstmaten waren de verschillen in systolische BD (SBD) en diastolische BD (DBD) over tijd uitgezet tegen de baseline alcoholconsumptie, met behulp van een dosis-response 1-stage meta-analytische methode.

Belangrijkste resultaten

Gehele studiepopulatie

Subgroepanalyse volgens geslacht

Subgroepanalyse volgens regio

Conclusie

Deze meta-analyse toonde aan dat er een bijna lineaire relatie is tussen alcoholconsumptie op baseline en SBD in gezonde personen, met geen bewijs voor een drempelwaarde. De associatie tussen DBD en alcoholconsumptie werd gemodificeerd door geslacht en geografische locatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: