Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minimaal en optimaal aantal dagelijkse stappen voor gezonde mensen om sterfte- en HVZ-risico’s te verminderen

Relationship of Daily Step Counts to All-Cause Mortality and Cardiovascular Events

Literatuur - Stens NA, Bakker EA, Mañas A, et al. - J Am Coll Cardiol. 2023 Aug 26;S0735-1097(23)06400-8. doi: 10.1016/j.jacc.2023.07.029

Introductie en methoden

Achtergrond

Studies hebben laten zien dat het lopen van 1000 extra stappen per dag geassocieerd is met een verlaagd risico op sterfte door alle oorzaken van 12-15% [1,2] en met een lagere kans op kwetsbaarheid [3]. De minimale en optimale aantallen dagelijkse stappen voor gezondheidsverbeteringen zijn echter nog niet volledig vastgesteld.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de dosis-responsrelatie van objectief gemeten stappenaantalgegevens met totale sterfte en incidentele HVZ in de algemene bevolking, evenals de modererende effecten van geslacht, soort meetapparaat en draaglocatie, en stapcadans op de beoordeling van het aantal stappen.

Methoden

In deze systematische review en meta-analyse werd een systematisch literatuuronderzoek verricht in PubMed en EMBASE vanaf het begin van de database tot oktober 2022 om zo geschikte prospectieve cohortstudies te identificeren. In totaal werden 12 studies geïncludeerd (n=111.309). Het risico op bias was laag voor alle studies, met uitzondering van één die een gemiddeld biasrisico had. De publicatiebias werd als minimaal beschouwd.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaten waren totale sterfte en incidentele fatale of niet-fatale HVZ, waaronder ischemische of coronaire hartziekte, beroerte en/of HF.

Belangrijkste resultaten

Categorische dosis-responsrelatie tussen dagelijks aantal stappen en klinische uitkomsten

Continue dosis-responsrelatie tussen dagelijks aantal stappen en klinische uitkomsten

Modererende effecten op aantal stappen

Conclusie

In deze systematische review en meta-analyse van prospectieve cohortstudies onder de algemene bevolking verlaagde het lopen van een minimum van ~2600 stappen per dag het risico op totale sterfte met 8% vergeleken met een dagelijks aantal stappen van 2000, terwijl een dagelijks minimum van ~2800 stappen het risico op incidentele HVZ met 11% verlaagde. Het optimale aantal dagelijkse stappen voor risicoreductie was ~8800 voor mortaliteit (leidend tot een risicoreductie van 60%) en ~7200 voor HVZ (leidend tot een risicoreductie van 51%). Een gemiddelde en hoge stapcadans waren ook geassocieerd met een verlaagd sterfterisico in vergelijking met een lage stapcadans, ongeacht het totale aantal stappen.

De auteurs zijn van mening dat het stellen van doelen voor fysieke activiteit op basis van het aantal stappen een veelbelovend instrument voor de volksgezondheid kan zijn en menen dat “artsen mensen kunnen stimuleren, zelfs degenen die matig actief zijn, om hun fysieke activiteit te verhogen met ten minste 1000 stappen/dag”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: