Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte, HF en AF na borstkankerdiagnose

Cardiovascular outcomes in breast cancer survivors: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Galimzhanov A, Istanbuly S, Tun HN, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2023 Jul 27;zwad243. [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurjpc/zwad243.

Introductie en methoden

Achtergrond

HVZ wordt erkend als een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij borstkankeroverlevenden [1-2]. HVZ en borstkanker delen risicofactoren, hebben overeenkomende pathofysiologische mechanismen, en vele therapieën die worden gebruikt om borstkanker te behandelen hebben toxische effecten op het cardiovasculaire systeem [3-7]. Er is een toename in de literatuur dat rapporteert over cardiovasculaire uitkomsten bij borstkankeroverlevenden vergeleken met de algemene kankervrije populatie. De relatie tussen borstkanker en oorzaak-specifieke HVZ is complex en wordt niet geheel begrepen. Er is een noodzaak om het toekomstig HVZ-risico bij borstkankeroverlevenden te bepalen voor doelmatige risicostratificatie.

Doel van de studie

Het doel van deze meta-analyse was om het relatieve risico op oorzaak-specifieke HVZ te bepalen bij borstkankeroverlevenden vergeleken met de algemene gematchte kankervrije populatie. Daarnaast had deze meta-analyse als doel om het absolute risico op cardiovasculaire uitkomsten te bepalen bij borstkankeroverlevenden.

Methoden

Dit was een systematische review en meta-analyse van studies gepubliceerd in PubMed, Web of Science en Scopus voor 23 maart 2023. Er werden ook studies verkregen van registraties, websites van wetenschappelijke tijdschriften, Biomed Explorer, Dimensions, en internationale meeting proceedings. Om het risico op cardiovasculaire uitkomsten te vergelijken tussen borstkankeroverlevenden en de algemene populatie werden er 24 artikelen (n=836.301 patiënten) geïncludeerd die rapporteerden over cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met borstkanker tijdens verschillende fases vergeleken met de algemene gematchte kankervrije populatie. Om de incidentie van cardiovasculaire uitkomsten te bepalen bij patiënten met borstkanker werden er 116 artikelen (n=2.111.882) gebruikt met originele data over de incidentie van cardiovasculaire uitkomsten bij borstkankerpatiënten. De behandelingsstrategie voor borstkankerpatiënten is aanzienlijk veranderd na 1990. Om deze reden werden studies voor 1990 niet meegenomen in deze analyse. De follow-up periode varieerde van 1 tot 11,8 jaar. De matching criteria varieerden aanzienlijk tussen studies, maar alle studies corrigeerden voor leeftijd. In de meeste studies werden de studiearmen gematcht of waren de statische analyses gecorrigeerd voor ras, sociaaleconomische status, comorbiditeiten en veelvoorkomende cardiovasculaire risicofactoren.

Uitkomstmaten

De uitkomstmaten waren cardiovasculaire sterfte, HF, coronairlijden, MI, elke beroerte, ischemische of hemorragische beroerte en AF. De definities van de uitkomstmaten van de primaire studie werden aangehouden.

Belangrijkste resultaten

Risico op cardiovasculaire uitkomsten

Incidentie van cardiovasculaire uitkomsten

Conclusie

Deze meta-analyse liet zien dat borstkanker geassocieerd is met een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte, HF en AF, maar niet op coronairlijden, MI of (ischemische) beroerte. Het risico op HF was verhoogd tot 10 jaar na borstkankerdiagnose. Er was een tijdsafhankelijke verhoging in het risico op AF bij borstkankeroverlevenden, met een relatief hoger risico de eerste 3 maanden na diagnose. Deze gegevens benadrukken dat het belangrijk is om borstkankeroverlevenden zorgvuldig te onderzoeken op hun HVZ-risicofactorprofiel en toekomstig cardiovasculair risico, en dat het belangrijk is om de cardiovasculaire gezondheid bij deze patiënten op de lange termijn te monitoren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: