Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Studie met GLP-1RA bij DM2 en CNS vroegtijdig stopgezet vanwege werkzaamheid

Nieuws - 12 okt. 2023

De FLOW-studie, een specifieke nieruitkomstenstudie met semaglutide bij patiënten met DM2 en chronische nierschade (CNS), zal vroegtijdig worden stopgezet omdat in de interimanalyse vooraf gespecificeerde werkzaamheidscriteria behaald werden.

FLOW is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde superioriteitsstudie waarin 3534 patiënten met DM2 en CNS uit 28 landen op meer dan 400 onderzoekslocaties werden geïncludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd naar injecteerbaar semaglutide 1,0 mg eenmaal per week of placebo. Het samengestelde primaire eindpunt bestaat uit een aanhoudende reductie van ≥ 50% in eGFR1 volgens de CKD-EPI2-vergelijking vergeleken met baseline, aanhoudende eGFR (CKD-EPI) < 15 ml/min/1,73 m2, het starten van chronische niervervangende therapie (dialyse of niertransplantatie), overlijden door een nierziekte of overlijden door HVZ. De belangrijkste secundaire eindpunten waren het jaarlijkse veranderingspercentage in eGFR (CKD-EPI), MACE (gedefinieerd als niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of cardiovasculaire sterfte) en sterfte door alle oorzaken.

De resultaten van de FLOW-studie worden in het eerste halfjaar van 2024 verwacht.

Bron: Persbericht Novo Nordisk, 11 oktober 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: