Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meta-analyse over effect van bempedoïnezuur bij hyperlipidemie

Cardiovascular events in patients treated with bempedoic acid vs. placebo: systematic review and meta-analysis

Literatuur - Mutschlechner D, Tscharre M, Huber K, et al. - Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023 Sep 20;9(6):583-591. doi: 10.1093/ehjcvp/pvad052

Introductie en methoden

Achtergrond

Voor patiënten die de door richtlijnen aanbevolen LDL-c-streefwaarden niet halen of patiënten die statine-intolerant zijn, is bempedoïnezuur een veelbelovend nieuw lipidenmodificerend middel, als monotherapie of als onderdeel van gevestigde lipidenverlagende therapieën [1,2-17]. Onlangs liet een grote RCT een lager risico op MACE zien met bempedoïnezuur in vergelijking met placebo bij patiënten met statine-intolerantie [9]. Er zijn echter meer gegevens nodig over de veiligheid en cardiovasculaire uitkomsten van bempedoïnezuur.

Doel van de studie

De auteurs analyseerden de voordelen en potentiële risico’s van bempedoïnezuur versus placebo bij patiënten met hyperlipidemie.

Methoden

In deze systematische review en meta-analyse zochten de auteurs systematisch in PubMed, Web of Science en Embase (tot 20 maart 2023) naar RCT’s waarin bempedoïnezuur (startdosis: 180 mg per dag) werd vergeleken met placebo bij patiënten met een indicatie voor LDL-c-verlagende therapie. Van de 258 geïdentificeerde publicaties voldeden 10 aan de inclusiecriteria, met in totaal 18.200 patiënten (9765 met bempedoïnezuur, 8435 met placebo). De follow-upduur van de geïncludeerde studies varieerde van 6 weken tot een mediaan van 40,6 maanden. De kwaliteit van alle 10 de studies werd beoordeeld als matig tot hoog.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was 3-punts-MACE, bestaande uit cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte. Secundaire uitkomstmaten waren totale sterfte, MI, beroerte en nadelige events.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomstmaat

Secundaire uitkomstmaten

Conclusie

In deze systematische review en meta-analyse verminderde bempedoïnezuur de incidentie van niet-fataal MI vergeleken met placebo bij patiënten met hyperlipidemie, maar had het geen significant effect op totale sterfte of beroerte. Behandeling met bempedoïnezuur was geassocieerd met weinig bijwerkingen, waaronder een verhoogde incidentie van hyperurikemie, jicht, verhoogde leverenzymen en nierinsufficiëntie. Bekende bijwerkingen van statines, zoals toename van creatinekinase, myalgie en diabetes, werden niet waargenomen.

Op basis van hun resultaten zijn de auteurs van mening dat “[b]empedoïnezuur een haalbare behandeloptie is voor patiënten met echte statine-intolerantie, d.w.z.: rabdomyolyse of ernstige hepatopathie, of bij een LDL-c-waarde boven de streefwaarde ondanks anderszins optimale lipidenmodificerende therapie. [...] Hoewel ezetimibe en de PCSK-9-remmers momenteel de voorkeursmiddelen zijn, naast statines, in de klinische praktijk vanwege hun bewezen vermindering van cardiovasculaire events, kan bempedoïnezuur een interessante aanvullende keuzemogelijkheid zijn ter vervanging van andere lipidenverlagende middelen of in combinatie met deze middelen, om de streefwaarde vroegtijdig te bereiken.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: