Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder recepten voor krachtige P2Y₁₂-remmer en slechtere uitkomsten bij vrouwen met STEMI versus mannen

Sex-Specific Differences in Potent P2Y12 Inhibitor Use in British Cardiovascular Intervention Society Registry STEMI Patients

Literatuur - Burgess SN, Shoaib A, Sharp ASP, et al. - Circ Cardiovasc Interv. 2023 Sep;16(9):e012447. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.122.012447

Introductie en methoden

Achtergrond

Volgens de huidige Europese en Amerikaanse richtlijnen moeten patiënten met STEMI die primaire PCI ondergaan, behandeld worden met een krachtige P2Y₁₂-remmer (ticagrelor of prasugrel) in combinatie met aspirine [1,2]. Het is bekend dat vrouwen met STEMI slechtere uitkomsten hebben dan mannen [3-10] en dat vrouwen minder vaak krachtige P2Y₁₂-remmers krijgen voorgeschreven dan mannen [6-8,11]. De rol die verschillen in het voorschrijven spelen in geslachtsgerelateerde verschillen in de uitkomsten bij STEMI is echter niet goed bekend.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om geslachtsgerelateerde voorschrijfverschillen van krachtige P2Y₁₂-remmers bij STEMI-patiënten die werden behandeld met primaire PCI te evalueren om zo de mogelijke rol ervan in uitkomstverschillen voor vrouwen met STEMI te beoordelen.

Methoden

Voor deze observationele studie werden gegevens verzameld van 168.818 STEMI-patiënten die tussen 2010 en 2020 werden behandeld met primaire PCI uit de nationale PCI-database van de British Cardiovascular Intervention Society. Van deze patiënten waren 125.687 (74,45%) man en 43.131 (25,54%) vrouw.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was ziekenhuissterfte. Aanvullende uitkomstmaten waren: (1) majeure nadelige cardiovasculaire en cerebrovasculaire events (MACCE), gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van ziekenhuissterfte, MI in het ziekenhuis (inclusief Q-golf- en niet-Q-golf-MI) en beroerte en (2) ernstige bloedingen in het ziekenhuis, gedefinieerd als een samengestelde uitkomst van klinisch grote bloedingen waarvoor bloed- of bloedplaatjestransfusie nodig was, hemorragische beroerte, tamponade, retroperitoneale bloeding en complicaties op de toegangsplaats waarvoor uitgesteld ziekenhuisontslag, een interventie of chirurgie nodig was.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze grote observationele studie met gegevens over STEMI-patiënten die primaire PCI ondergingen uit de Britse nationale PCI-database liet zien dat vrouwen minder vaak een krachtige P2Y₁₂-remmer (prasugrel of ticagrelor) voorgeschreven kregen, minder vaak behandeld werden via radiale toegang en hogere incidentie van ziekenhuissterfte, ernstige bloedingen in het ziekenhuis en MACCE hadden dan mannen. De auteurs menen dat “[d]eze studie suggereert dat zowel striktere naleving van de door richtlijnen aanbevolen behandeling met krachtige P2Y₁₂-remmers als frequenter gebruik van radiale toegang voor vrouwen kan helpen om geslachtsgerelateerde verschillen in de uitkomsten voor patiënten met STEMI te verminderen”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Cardiovasc Interv.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: