Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effecten van SGLT2-remmer niet veranderd door AF bij patiënten met HFpEF

Empagliflozin in heart failure with preserved ejection fraction with and without atrial fibrillation

Literatuur - Filippatos G, Farmakis D, Butler J, et al. - Eur J Heart Fail. 2023 Jul;25(7):970-977. doi: 10.1002/ejhf.2861

Introductie en methoden

Achtergrond

AF komt vaak voor bij patiënten met HFpEF [1], en de aanwezigheid van AF is geassocieerd met slechtere uitkomsten bij deze patiënten [1-2]. Bij patiënten met HFrEF is de aanwezigheid van AF geassocieerd met een verminderd effect van bètablokkers [3-4]. Het is onbekend of de gunstige effecten van de SGLT2-remmer empagliflozine worden gemodificeerd door de aan- of afwezigheid van AF bij patiënten met HFpEF.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om te bepalen of de aanwezigheid van AF op baseline de effecten van empagliflozine modificeert bij patiënten met HFpEF.

-

Methoden

Dit is een vooraf gespecifieerde secundaire analyse van de EMPEROR-Preserved-studie. De EMPEROR-Preserved-studie was een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 5988 patiënten met HF met EF >40% werden gerandomiseerd (1:1 ratio) naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. AF op baseline was gedefinieerd als AF gerapporteerd in een ECG voordat studiebehandeling was gestart of voorgeschiedenis van AF. 3135 Patiënten (52.4%) hadden AF op baseline, waarvan 3131 patiënten (99.9%) een voorgeschiedenis van AF hadden en 2080 patiënten (66.3%) AF hadden volgens baseline ECG. De mediane follow-up periode was 26 maanden.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was tijd tot eerste ziekenhuisopname voor HF of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gedefinieerde secundaire analyse van de EMPEROR-Preserved-studie liet zien dat empagliflozine het risico op cardiovasculaire sterfte of HF-ziekenhuisopnames bij patiënten met HFpEF verlaagt onafhankelijk van baseline AF. Bovendien vertraagde empagliflozine de jaarlijkse achteruitgang in nierfunctie vergeleken met placebo bij patiënten met HFpEF met en zonder AF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: