Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langetermijnwerkzaamheids- en veiligheidsdata van PCSK9-antilichaam bij post-ACS-patiënten

Long-Term Efficacy, Safety, and Tolerability of Alirocumab in 8242 Patients Eligible for 3 to 5 Years of Placebo-Controlled Observation in the ODYSSEY OUTCOMES Trial

Literatuur - Goodman SG, Steg PS, Poulouin Y, et al. - J Am Heart Assoc. 2023 Sep 19;12(18):e029216. doi: 10.1161/JAHA.122.029216

Introductie en methoden

Achtergrond en doel van de studie

In de ODYSSEY OUTCOMES-studie verlaagde het PCSK9-antilichaam alirocumab LDL-c-waarden, en het risico op MACE en sterfte bij patiënten met recent ACS gedurende een mediane follow-up van 2,8 jaar [1-2]. Het doel van deze post-hocanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie was om de langetermijnwerkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van alirocumab te bepalen vergeleken met placebo bij patiënten die in aanmerking kwamen voor 3 tot 5 jaar follow-up.

Methoden

De ODYSSEY OUTCOMES-studie was een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 18.924 patiënten met een recent ACS (1-12 maanden eerder) en verhoogde concentraties van atherogene lipoproteïnen ondanks hoogintensieve of maximaal getolereerde statinetherapie werden gerandomiseerd naar alirocumab (75 mg subcutaan elke 2 weken) of placebo. 8242 patiënten kwamen in aanmerking voor 3 tot 5 jaar follow-up (n=4116 in de alirocumabgroep en n=4126 in de placebogroep; mediane follow-up van 3,3 jaar; 24.610 observationele patiëntenjaren), 6651 patiënten kwamen in aanmerking voor 3 tot 4 jaar follow-up en 1574 patiënten kwamen in aanmerking voor 4 tot 5 jaar follow-up.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidsuitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

Deze post-hocanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES-studie toonde aan dat alirocumab MACE vermindert bij post-ACS-patiënten die maximaal getolereerde statinetherapie kregen tijdens de verlengde follow-upperiode (3 tot 5 jaar). Behandeling met alirocumab was veilig en werd goed verdragen, en was alleen geassocieerd met een kleine toename in lokale injectieplaatsreacties.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: