Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van MRA niet geassocieerd met slechtere nieruitkomsten bij HFrEF

Safety of continuing mineralocorticoid receptor antagonist treatment in patients with heart failure with reduced ejection fraction and severe kidney disease: data from Swedish Heart Failure Registry

Literatuur - Guidetti F, Lund LH, Benson L, et al. - Eur J Heart Fail. 2023 Oct 5 [Online ahead of print]. doi: 10.1002/ejhf.3049

Introductie en methoden

Achtergrond

MRA’s worden vaak te weinig voorgeschreven of stopgezet bij patiënten met HFrEF [1] – vooral bij degenen met CNS [2] – ondanks het sterke bewijs dat hun werkzaamheid en veiligheid ondersteunt, ongeacht de nierfunctie bij aanvang [3-7].

Doel van de studie

De auteurs evalueerden het risico op renale uitkomsten, totale sterfte en alle ziekenhuisopnamen geassocieerd met MRA-gebruik over het eGFR-spectrum in een groot real-world-cohort van HFrEF-patiënten, inclusief patiënten met ernstige CNS (d.w.z.: eGFR <30 ml/min per 1,73 m²).

Methoden

Voor deze observationele cohortstudie werden gegevens verzameld van 33.942 patiënten met HFrEF (EF <40%) die in de periode 2012-2020 waren ingeschreven in de Swedish Heart Failure Registry. Dialyse bij het indexbezoek was een exclusiecriterium. Op de indexdatum werden MRA-gebruik en de nierfunctie van de patiënten beoordeeld.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde renale uitkomst van dialyse-initiatie, renale sterfte, ziekenhuisopname wegens nierfalen of ziekenhuisopname wegens hyperkaliëmie na 1 jaar. Aanvullende uitkomstmaten waren totale sterfte en alle ziekenhuisopnamen, beide beoordeeld na 1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een Zweeds real-world-cohortonderzoek kreeg 51% van de HFrEF-patiënten een MRA voorgeschreven en nam het MRA-gebruik af met verslechtering van de nierfunctie. Het gebruik van MRA’s was echter niet geassocieerd met een hoger risico op de samengestelde renale uitkomstmaat, totale sterfte of alle ziekenhuisopnamen na 1 jaar. Het veiligheidsprofiel van MRA’s was consistent over het gehele eGFR-spectrum en met name ook bij patiënten met ernstige CNS. De auteurs zijn van mening dat hun “bevindingen zouden kunnen suggereren om het staken van MRA’s niet aan te moedigen bij patiënten met ernstige CNS als strikte laboratoriumbewaking haalbaar is”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: