Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Afname van albuminurie met aldosteron synthaseremmer bovenop SGLT2-remmer bij CNS

Nieuws - 7 nov. 2023

Een fase- II-studie toonde een significante vermindering van albuminurie met een nieuwe selectieve aldosteron synthaseremmer bovenop empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade (CNS), met of zonder diabetes.

In totaal werden 714 deelnemers eerst gerandomiseerd om gedurende 8 weken empagliflozine 10 mg of placebo te krijgen. Vervolgens werden ze voor een tweede keer gerandomiseerd (n=586) om één van de drie doses van de nieuwe selectieve aldosteron synthaseremmer (3 mg, 10 mg of 20 mg) of placebo te krijgen gedurende 14 weken. Alle patiënten kregen achtergrondtherapie met een ARB of ACEi. Het primaire eindpunt was de procentuele verandering in UACR vanaf de tweede randomisatie tot het einde van de behandeling. De belangrijkste secundaire eindpunten waren het percentage patiënten met een absolute afname van ≥15% en ≥30% in UACR in week 14.

De grootste, placebo-gecorrigeerde verandering in UACR werd waargenomen in de groep deelnemers die de aldosteron synthaseremmer in een dosis van 10 mg bovenop empagliflozine kregen (-39,5% [BI -51,8 tot -24,0]). Een klinisch betekenisvolle reductie in UACR van ≥30% werd bereikt door maximaal 70% van de patiënten die werden behandeld met de nieuwe selectieve aldosteron synthaseremmer naast empagliflozine.

In de fase II-studie werden geen onverwachte veiligheidssignalen waargenomen. De mate waarin hyperkaliëmie voorkwam was gebruikelijk voor een populatie met CNS. Er werd echter wel een bescheiden stijging in de serumkaliumwaarden waargenomen bij deelnemers die werden behandeld met de nieuwe selectieve aldosteron synthaseremmer. Deze stijgingen waren dosisafhankelijk en werden enigszins verbeterd in de aanwezigheid van empagliflozine.

In de fase III EASi-KIDNEY-studie zal de werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe selectieve aldosteron synthaseremmer onderzocht worden bij ongeveer 11.000 deelnemers met vastgestelde CNS. Inclusie voor de studie zal in 2024 van start gaan.

Bron: Nieuwsbericht Boehringer Ingelheim, 3 november 2023

Deel deze pagina met collega's en vrienden: