Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA vermindert CV-uitkomsten bij patiënten met overgewicht of obesitas zonder diabetes

Nieuws - 11 nov. 2023

Semaglutide and cardiovascular outcome in overweight or obesity without diabetes – The SELECT trial

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2023 door: Michael Lincoff- Cleveland, OH, VS

Introductie en methoden

Achtergrond

Van GLP-1RA's is aangetoond dat ze het risico op MACE verminderen bij patiënten met T2D. Het is echter onbekend of GLP-1RA het risico op CV events vermindert bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabetes.

Doel van de studie

De SELECT-studie had als doel te onderzoeken of semaglutide 2,4 mg subcutane injectie eenmaal per week de incidentie van CV-uitkomsten vermindert bij patiënten met reeds bestaande HVZ en overgewicht of obesitas, maar die geen diabetes hebben.

Methoden

SELECT was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde superioriteitsstudie die werd uitgevoerd op 804 locaties in 41 landen. In totaal werden 17.604 patiënten in een 1:1-ratio gerandomiseerd naar subcutane semaglutide 2,4 mg eenmaal per week of placebo. Inclusiecriteria waren leeftijd ≥ 45 jaar, BMI ≥ 27 kg/m² en vastgestelde HVZ (gedefinieerd als eerder MI, beroerte of symptomatische PAV). Patiënten met een voorgeschiedenis van diabetes, HbA1c ≥ 6,5% of behandeling met glucoseverlagende middelen werden uitgesloten. Patiënten konden ook niet worden geïncludeerd als ze in de voorafgaande 60 dagen ernstig hartfalen, een MI of beroerte hadden gehad of als ze een voorgeschiedenis hadden van pancreatitis, ernstige psychiatrische stoornis, eindstadium nierziekte of maligniteit. De gemiddelde follow-up was 39,8 maanden.

Uitkomstmaten

Het primaire eindpunt werd gedefinieerd als CV-sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale beroerte. Drie bevestigende secundaire eindpunten werden op hiërarchische wijze geanalyseerd. De eerste was CV-sterfte, de tweede was een samengesteld eindpunt voor hartfalen (gedefinieerd als CV-sterfte or ziekenhuisopname of een dringend bezoek voor hartfalen), en de derde was totale sterfte.

Belangrijkste resultaten

CV-uitkomsten

Metabole uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

De resultaten van de SELECT-studie lieten zien dat eenmaal per week subcutane toediening van 2,4 mg semaglutide het risico op de primaire uitkomst van CV-sterfte, MI of beroerte met 20% verlaagde bij patiënten met reeds bestaande HVZ en overgewicht of obesitas, maar die geen diabetes hebben.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 is verstrekt-

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in N. Engl. J. Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: