Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langetermijn- en totaalvisie in de nieuwe CV-risicoformules van de AHA

Nieuws - 12 nov. 2023

Novel prediction equations for absolute risk assessment of total CVD incorporating CKM health

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2023 door: Sadiya Khan- Chicago, IL, VS

Introductie

De 2019 ACC/AHA-richtlijn voor de primaire preventie van HVZ geven aanbevelingen die gericht zijn op risicobeoordeling van HVZ voor volwassenen tussen 40 en 79 jaar. Het kader in deze richtlijn wordt gebruikt om het risico te berekenen met behulp van de gepoolde cohortvergelijkingen (PCE's) of de ASCVD-risicocalculator om individuen met een hoog risico te identificeren.

Dit op risico gebaseerde raamwerk blijft de basis voor hoe we verder gaan met preventie, maar het heeft verschillende beperkingen. Ten eerste is het alleen ontwikkeld bij zwarte en blanke volwassenen in een relatief kleine steekproef en daarom niet generaliseerbaar naar de gehele, diverse populatie. Ten tweede begint het op 40-jarige leeftijd en kan het niet worden gebruikt bij jongere volwassenen, terwijl de last van het cardiovasculaire, nier- en metabolische syndroom toeneemt, met name in de jongvolwassenheid. Ten derde is het gebaseerd op historische gegevens en is de belasting van risicofactoren in de bevolking veranderd, evenals de behandelingen.

Deze hiaten werden aangepakt en leidden tot de ontwikkeling van de AHA predicting risk of CVD events - AHA PREVENT™.

Belangrijkste resultaten

AHA Prevent™

Levensloopperspectief op voorspelling en preventie

Toekomstige richtingen

Conclusie

De nieuwe formules die door de AHA zijn ontwikkeld (de American Heart Association Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs; PREVENT™) om het HVZ-risico te beoordelen met de inclusie van CKM-gezondheid richten zich op een levensloopperspectief op voorspelling en preventie van HVZ.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die is verstrekt tijdens de AHA Scientific Session 2023-

Vind de publicatie van de nieuwe AHA PREVENT formules online op CIrculation Vind de publicatie van de nieuwe formules die CKM-gezondheid omvatten online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: