Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verbetert cardiometabole uitkomsten bij patiënten met acuut MI en LV systolische dysfunctie zonder diabetes of HF

Nieuws - 12 nov. 2023

Dapagliflozin in myocardial infarction without diabetes or heart failure

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2023 door: dr. Stefan James - Uppsala, Zweden

Introductie en methoden

Er is een noodzaak om de behandeling van patiënten die een myocardinfarct (MI) hebben doorgemaakt te verbeteren om toekomstige cardiovasculaire en metabole events te voorkomen. SGLT2-remmers hebben gunstige effecten op het risico van diabetes en HVZ, HF ongeacht LVEF, en CNS. Ze verbeteren verschillende cardiometabole parameters en kunnen daarom mogelijk een effectief medicijn zijn voor secundaire preventie na een MI. Het doel van de DAPA-MI-studie was om te onderzoeken of dapagliflozine gunstige effecten heeft op cardiometabole uitkomsten bij patiënten met een acuut MI zonder diabetes of chronisch HF.

DAPI-MI was een multicenter, registratie-gebaseerde, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin 4017 patiënten met MI (NSTEMI of STEMI) binnen 10 dagen na index MI met LV systolische dysfunctie werden opgenomen. Patiënten uit twee grote nationale registers werden geïncludeerd in de DAPA-MI-database: (1) uit de SWEDEHEART-register, met data van 39 centra in Zweden; en (2) uit de MINAP-register, met data van 64 centra in het Verenigd Koninkrijk. Alle baselinewaarden, medicatie en follow-upgegevens werden uit deze registers gehaald. Patiënten werden gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags (n=2019) of placebo (n=1998) bovenop standaardbehandeling. Belangrijkste exclusiecriteria waren: DM1 of DM2; chronisch HF met een eerdere ziekenhuisopname voor HF in het afgelopen jaar en LVEF ≤40%; en eGFR <20 ml/min/1,73 m². De mediane follow-up periode was 11,6 maanden.

Het primaire eindpunt was een hiërarchisch (winratio) samengestelde eindpunt bestaande uit 7 componenten, namelijk sterfte, ziekenhuisopname voor HF, niet-fataal MI, AF/flutter-event, nieuwe diagnose van DM2, NYHA functionele klasse bij het laatste bezoek en verminderingen in lichaamsgewicht van ten minste 5% bij het laatste bezoek. Het belangrijke secundaire eindpunt was het primaire eindpunt zonder vermindering van het lichaamsgewicht, en een ander secundair eindpunt was de tijd tot eerste ziekenhuisopname voor HF of cardiovasculaire sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de DAPA-MI-studie werd aangetoond dat dapagliflozine cardiometabole uitkomsten verbetert bij patiënten met een acuut MI en LV systolische dysfunctie zonder diabetes of chronisch HF in vergelijking met placebo. Het voordeel van dapagliflozine op cardiometabolische uitkomsten was consistent in verschillende vooraf gespecificeerde subgroepen en er werden geen nieuwe veiligheidsproblemen gemeld. “Het innovatieve registratie-gebaseerde klinische studiedesign, dat data van nationale klinische registers incorporeerde, vergemakkelijkte een efficiënte rekrutering van patiënten en het vaststellen van uitkomsten”, concludeerde dr. Stefan James.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 is verstrekt -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in NEJM Evidence

Deel deze pagina met collega's en vrienden: