Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukverlaging vermindert dementie bij patiënten met hypertensie

Nieuws - 13 nov. 2023

CRHCP Dementia – Effectiveness of Blood Pressure-Lowering Intervention on Risk of Total Dementia Among Patients With Hypertension: A Cluster-Randomized Effectiveness Trial

Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2023 door: Dr. Jiang He - New Orleans, LA, VS

Introductie en methoden

Vanwege het gebrek aan genezende therapieën voor dementie, moet de nadruk liggen op primaire preventie van dementie door risicofactoren te verlagen, zoals het verlagen van de bloeddruk. Eerdere RCT's hebben echter geen vermindering van dementie aangetoond met antihypertensieve behandeling bij patiënten met hypertensie of een beroerte. Dit kan te wijten zijn aan de onvoldoende duur of steekproefgrootte van de studies.

In de CRHCP Dementia-studie werd de werkzaamheid van intensieve bloeddrukverlaging onderzocht vergeleken met gebruikelijke zorg met betrekking tot het verminderen van het risico op dementie door alle oorzaken en cognitieve stoornissen bij patiënten met hypertensie gedurende een interventieperiode van 48 maanden.

Dit was een open-label, geblindeerd-eindpunt, cluster-gerandomiseerde studie waarin 33.995 individuen ≥40 jaar met ongecontroleerde hypertensie uit 326 dorpen in China werden geïncludeerd. Randomisatie vond plaats op dorpsniveau. Dorpsartsen initieerden en titreerden antihypertensiva om een bloeddruk van <130/80 mmHg te bereiken, onder toezicht van huisartsen. De dorpsartsen verdeelden de antihypertensiva, begeleidden patiënten bij het aanpassen van hun leefstijl en de therapietrouw van de medicatie en gaven advies over het thuis monitoren van de bloeddruk.

De primaire uitkomst was dementie door alle oorzaken (beoordeeld door een panel van deskundigen dat blind was voor de toewijzing van de interventie).

Belangrijkste resultaten

- De SBD daalde in de interventiegroep van 157,0 mmHg bij aanvang naar 127,6 mmHg na 48 maanden, en in de controlegroep van 155,4 mmHg naar 147,7 mmHg na 48 maanden (nettovermindering van 22 mmHg).

- Na 48 maanden had 67,7% van de deelnemers in de interventiegroep een bloeddruk van <130/80 mmHg bereikt en 15,0% in de controlegroep.

- Na 48 maanden waren er 668 gevallen van dementie (1,12% per jaar) in de interventiegroep en 734 gevallen van dementie (1,31% per jaar) in de controlegroep (RR 0,85, P=0,0035).

- Cognitieve stoornissen (geen dementie) waren ook verminderd in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep (RR 0,84, P<0,0001), evenals de samengestelde eindpunten dementie of cognitieve stoornissen en dementie of overlijden.

- Ernstige nadelige events waren lager in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep (9,16% per jaar vs. 9,86% per jaar, P=0,0006).

Conclusie

In de CRHCP Dementia-studie was het verlagen van de bloeddruk effectief in het verminderen van het risico op dementie na 48 maanden bij patiënten met hypertensie in China.

Jiang He concludeerde: 'Deze bewezen effectieve interventie zou op grote schaal moeten worden opgeschaald om de wereldwijde last van dementie te verminderen.'

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die werd verstrekt tijdens de AHA Scientific Session 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: