Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

First-in-human-studieresultaten van PCSK9-gentherapie bij HeFH en ASCVD

Nieuws - 13 nov. 2023

Safety and Pharmacodynamic Effects of VERVE-101, an Investigational DNA Base Editing Medicine Designed to Durably Inactivate the PCSK9 Gene and Lower LDL Cholesterol – Interim Results of the Phase 1b heart-1 Trial

Gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 door: dr. Andrew Bellinger - Boston, MA, VS

Introductie en methoden

Momenteel bereiken de meeste patiënten die worden behandeld voor heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) de LDL-c-streefwaarde niet. VERVE-101 is een nieuwe CRISPR-base-editingtherapie die het hepatische PCSK9-gen inactiveert en zo de LDL-c-waarde verlaagt. De tussentijdse resultaten van de eerste humane studie met VERVE-101 bij patiënten met HeFH en vastgestelde ASCVD werden tijdens het congres gepresenteerd.

De heart-1 studie is een lopende open-label- en fase 1b-studie met trapsgewijze dosering die is ontworpen om de veiligheid en verdraagbaarheid van VERVE-101 te beoordelen. De tussentijdse analyse omvatte 10 volwassen HeFH-patiënten met ernstige, gevorderde ASCVD en een hoog HVZ-risico (zowel op de korte termijn als levenslang) en een verhoogde LDL-c-waarde ondanks maximaal getolereerde orale lipidenverlagende therapie. Na premedicatie met dexamethason en antihistaminica werd een enkele dosis VERVE-101 toegediend via perifere intraveneuze infusie bij patiënten in 4 cohorten (0,1, 0,3, 0,45 en 0,6 mg/kg).

De primaire uitkomstmaten waren de veiligheid en verdraagbaarheid. Aanvullende uitkomstmaten waren de farmacokinetiek en de procentuele verandering van de bloedwaarden van PCSK9-eiwit en LDL-c vanaf de baselinewaarde tot 28 dagen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Toediening van VERVE-101 resulteerde in een dosisafhankelijke verlaging van de bloedwaarden van PCSK9 (tot 84%) en LDL-c (tot 55%) bij 10 HeFH-patiënten met ASCVD en ongecontroleerde hypercholesterolemie. Het veiligheidsprofiel ondersteunde de verdere ontwikkeling van het geneesmiddel.

Meer patiënten zullen worden geïncludeerd in de dosiscohorten van 0,45 en 0,6 mg/kg. De onderzoekers zijn van plan om in 2025 een placebogecontroleerde fase 2-RCT met VERVE-101 uit te voeren.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: