Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Natriumarm dieet leidt binnen een week tot significante verlaging van SBD

Nieuws - 13 nov. 2023

Effects of Dietary Sodium on Systolic Blood Pressure in Middle-Aged Individuals: A Randomized Order Cross-Over Trial

Gepresenteerd bij AHA Scientific Sessions 2023 door: Deepak Gupta - Nashville, TN, VS

Introductie en methoden

Achtergrond

Natriumconsumptie is een belangrijke factor die kan bijdragen aan hypertensie. De gemiddelde natriumconsumptie in de VS wordt geschat op ongeveer 3500 mg/dag. Dit overtreft ruimschoots de AHA-, WHA- en DHHS-aanbevelingen van 1500 – 2300 mg/dag. Uit de DASH-sodiumstudie uit 2001 bleek dat natriumreductie leidt tot een verlaging van de SBD. Het blijft echter onduidelijk of natriumreductie in de voeding de bloeddruk verlaagt bij personen die antihypertensiva gebruiken en hoe groot de proportie is van de individuen die een verlaging van de bloeddruk ervaart bij natriumreductie. Om deze vragen te beantwoorden werd de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)-SSBP-studie uitgevoerd.

Methoden

De CARDIA-studie includeerde personen in de VS tussen 50 en 75 jaar oud. Personen met SBD<90 of >160 mmHg of DBD <50 of >100 mm Hg werden uitgesloten. Andere exclusiecriteria waren resistente hypertensie of contra-indicaties voor een natriumrijk of natriumarm dieet of speciale dieetwensen.

Bij de start van de studie vervolgden de deelnemers (n=213) eerst hun gebruikelijke dieet gedurende 7 dagen en werden vervolgens gerandomiseerd naar eerst een natriumrijk dieet of eerst een natriumarm dieet gedurende 7 dagen. Deelnemers aan het natriumrijke dieet stapten vervolgens over op het natriumarme dieet voor 7 dagen en vice versa. Het natriumrijke dieet bestond uit het gebruikelijke dieet van de proefpersonen + een toevoeging van 2.200 mg natrium/dag. Het natriumarme dieet bestond uit gestandaardiseerde maaltijden met 500 mg natrium/dag.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij personen van middelbare leeftijd leidde een natriumarm dieet al binnen een week tot een significante bloeddrukverlaging vergeleken met het gebruikelijke dieet van de deelnemers. Toevoeging van natrium verhoogde de SBD niet in vergelijking met het gebruikelijke dieet. Een SBD-verlaging met een natriumarm dieet werd waargenomen bij ongeveer 75% van de personen en de bloeddrukverlaging met een natriumarm dieet was onafhankelijk van de hypertensiestatus en het gebruik van antihypertensiva.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 is verstrekt -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: