Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Angiotensinogeen RNAi-therapeuticum verlaagt SBD tot 6 maanden bij patiënten met hypertensie

Nieuws - 14 nov. 2023

Sustained Blood Pressure Reduction With the RNA Interference Therapeutic Zilebesiran: Primary Results From KARDIA-1, a Phase 2 Study in Patients With Hypertension

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2023 door: George Bakris - Chicago, IL, VS

Introductie en methoden

Zilebesiran is een RNAi-therapeuticum dat de aanmaak van angiotensinogeen in de lever onderdrukt. In een fase 1 studie met zilebesiran verlaagde een enkele dosis van zilebesiran serumangiotensinogeenwaarden op een dosisafhankelijke manier bij patiënten met hypertensie gedurende 24 weken. Het doel van de fase 2 KARDIA-1-studie was om de werkzaamheid en veiligheid van verschillende doseringen van zilebesiran te onderzoeken bij patiënten met milde tot matige hypertensie.

De KARDIA-1 was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter studie met verschillende doseringen van zilebesiran bij volwassenen met milde tot matige hypertensie. Er werden in totaal 384 patiënten met systolische BD (SBD) ≥135-160 mmHg, bepaald overdag met een ambulante BD-meting, geïncludeerd. Na een washoutperidode van antihypertensiva werden patiënten gerandomiseerd in een 1:1:1:1:1 ratio naar subcutane toediening van zilebesiran (150 mg, 300 mg of 600 mg eenmaal per 6 maanden [Q6M]; 300 mg eenmaal per 3 maanden [Q3M]) of placebo Q3M.

Het primaire eindpunt was verandering in gemiddelde 24-uurs ambulante SBP vanaf baseline tot

maand 3.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidsuitkomsten

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

De fase 2 KARDIA-1-studie liet zien dat een enkele dosering van zilebesiran de gemiddelde 24-uurs SBD verlaagt bij patiënten met hypertensie na 3 maanden in vergelijking met placebo. Deze effecten hielden aan gedurende 6 maanden. Het veiligheidsprofiel van zilebesiran was bemoedigend, met een lage incidentie van ernstige nadelige events. Het effect van zilebesiran bovenop standaardzorg bij patiënten met hypertensie wordt momenteel onderzocht in de fase 2 KARDIA-2-studie.

- Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die tijdens de AHA Scientific Sessions 2023 is verstrekt -

Bekijk een video met George Bakris

Deel deze pagina met collega's en vrienden: